Läs senare

Skolinspektionen: Förskolor måste bli bättre på jämställdhet

FörskolanFörskolorna sköter inte sitt jämställdhetsuppdrag tillräckligt bra, slår Skolinspektionen fast efter en granskning. Utan systematiskt arbete ökar risken att barnen tar efter stereotypa könsnormer.

av Torbjörn Tenfält
19 jan 2017
19 jan 2017
Hur inreds en mer könsneutral matplats? Och hur lockar man pojkar till hemvrån?

Skolinspektionen har granskat hur 36 förskolor runt om i landet arbetar med jämställdhet. Slutsatsen är att flera förskolor visserligen jobbar aktivt och engagerat med likabehandling, men att de inte gör det utifrån förskolans specifika jämställdhetsuppdrag.

Granskningen visar att personalen vid hälften av förskolorna inte vägleder pojkar och flickor att pröva nya miljöer och material när de leker.

– Utan ett systematiskt jämställdhetsarbete finns risk för att stereotypa könsnormer förs vidare till barnen, säger Skolinspektionens generaldirektör Helén Ängmo.

Lotta Lemberg, förskolechef.

En av de förskolor som är med i granskningen är Kungsgården i Söderhamn. Lotta Lemberg tillträdde som förskolechef i augusti förra året och försöker få med jämställdhetsperspektivet i det dagliga arbetet.

– Det handlar mycket om ett förhållningssätt – att man som personal på förskolan tänker på hur man säger saker och vad man erbjuder barnen, till exempel vilka böcker eller leksaker man använder, säger hon.

Hur förskolan inreds och möbleras är en av de saker hon fäst uppmärksamheten på.

– I vissa förskolor har man inrett med fina färger och eftersträvar en hemkänsla, något som oftast tilltalar flickor mer än pojkar. Det försöker vi undvika.

Lotta Lemberg är noga med att prata om barn och inte om flickor och pojkar. När barnen klär ut sig för olika lekar finns de mest könstypiska kläderna inte längre i förskolans garderob. Barnen uppmuntras över huvud taget att välja lekar efter intresse och inte  efter vilket kön de har.

På Kungsgården arbetar tre förskollärare, en förskolepedagog och två barnskötare.

Tyvärr är det ju så det ser ut i förskolorna överlag. Det gör det extra viktigt att vi håller genustänkandet vid liv.

Skolinspektionens granskning omfattar 30 kommunala och 6 fristående förskolor i totalt 18 kommuner. Den ingår i ett regeringsuppdrag att under 2015-2017 särskilt syna förskolors kvalitet och måluppfyllelse.

– För oss kom granskningen mycket lämpligt. Vi hade redan börjat jobba med jämställdhetsfrågorna och nu fick vi vägledning för vårt fortsatta arbete, säger Lotta Lemberg.

ur Lärarförbundets Magasin