Läs senare

Skolinspektionen överklagar dom

Skolinspektionen överklagar förvaltningsrättens dom som innebar att riksinternatskolan Lundsberg kan fortsätta med sin verksamhet.

21 okt 2013

Skolinspektionen vill ha ett verksamhetsförbud för skolan efter en misshandel på elevinternatet. Förvaltningsrätten hävdade i sin dom att Skolinspektionen inte har tillsynsansvar för det som händer utanför skolan – i det här fallet på internatdelen. Men myndigheten menar att det är en felaktig tolkning av lagen och yrkar på att kammarrätten tar upp målet.

ur Lärarförbundets Magasin