Läs senare

Skolinspektionen: Se studiehandledning på modersmål som en resurs

NyanländaMånga studiehandledare i modersmål har alldeles för dåliga kunskaper om det svenska skolsystemet samt bristande ämneskunskaper. Det visar en granskning som Skolinspektionen har gjort. Framförallt behöver skolorna bli bättre på att använda studiehandledningen som en pedagogisk resurs.

av Niklas Arevik
11 okt 2017
11 okt 2017

Regeringen har, i en utredning som kom i början på sommaren, slagit fast att studiehandledning på modersmålet är ett viktigt redskap för att fler nyanlända elever ska få behörighet till gymnasiet.

Men det råder stora brister i skolornas arbete med studiehandledning. Det visar en kvalitetsgranskning av Skolinspektionen, genomförd på 14 grundskolor (se faktaruta).

Studiehandledning på modersmålet

  • Barn och ungdomar som nyligen kommit till Sverige och inte kan följa undervisningen på svenska kan få undervisningen förklarad på sitt modersmål.
  • Föräldrar och skola ska gemensamt diskutera elevens behov av studiehandledning.
  • Det är skolans rektor som bestämmer om en elev ska erbjudas studiehandledning på sitt modersmål.
    Källa: Skolverket

Framförallt behöver skolorna bli bättre på att använda studiehandledningen som en pedagogisk resurs, enligt myndigheten. Kartläggningar om elevernas tidigare kunskaper används inte alltid, och handledningen har ofta ingen tydlig koppling till undervisningen.

Dessutom behöver skolansvariga ”i betydligt högre grad” ta ansvar för att studiehandledarna får tillräckliga kunskaper om det svenska skolsystemet, styrdokumenten samt ämneskunskaper, hävdar Skolinspektionen.

– Studiehandledning på modersmålet ska ha ett pedagogiskt upplägg och en koppling till ämnen. Det är problematiskt om verksamheten i praktiken begränsas och får fokus på översättning, säger Helén Ängmo, generaldirektör på Skolinspektionen.

I en ny avhandling från Stockholms universitet har didaktikforskaren Zenyep Ünsal visat hur lärare med enkla metoder kan stötta nyanlända elevers lärande, utan att kunna deras språk.

Det kan handla om att visa bilder, använda gester eller rita vissa ord.

– En elev som skulle förklara två joner som stöter bort varandra råkade säga ”stöttar varandra”, men visade med händerna hur jonerna stötte bort varandra. Det visar att även gester stödjer elevernas lärande och blir en resurs att använda i klassrummet, säger Zenyep Ünsal.

I en annan situation visade läraren begreppen ”av” och ”på” genom att tända och släcka en lampa.

– Vardagsord har med naturvetenskap att göra. Det är inte bara det vetenskapliga innehållet som behöver förklaras, säger Zenyep Ünsal.

Studiehandledning på modersmålet

  • Barn och ungdomar som nyligen kommit till Sverige och inte kan följa undervisningen på svenska kan få undervisningen förklarad på sitt modersmål.
  • Föräldrar och skola ska gemensamt diskutera elevens behov av studiehandledning.
  • Det är skolans rektor som bestämmer om en elev ska erbjudas studiehandledning på sitt modersmål.
    Källa: Skolverket

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin