Läs senare

Skolinspektionen stänger fristående gymnasieskola

SkolstängningSkolinspektionen drar in tillståndet för den fristående Fjällbyns gymnasieskola nära Funäsdalen i Härjedalen, som därmed måste stänga. Enligt myndigheten har skolan, trots skarp kritik, inte rättat till kvalitetsbristerna.

06 mar 2018

– Det är allvarliga brister. Bland annat kring hur skolan sätter betyg och att undervisningen inte bedrivs av legitimerade och behöriga lärare, trots att det finns avtal med legitimerade lärare på skolan, säger avdelningschef Elisabeth Wikén till SVT Jämtland.

Fjällbyns gymnasieskola tar emot elever från hela landet med autism och andra neuropsykiatriska diagnoser. På skolan går elva elever, enligt SVT Jämtland.

Skolan startade 2006. Skolinspektionens beslut innebär att skolan stänger efter vårterminens slut. Elevernas hemkommuner är skyldiga att erbjuda eleverna utbildning i en kommunal skola. Eleverna och deras föräldrar kan också i mån av plats välja en fristående skola.

Skolan kan överklaga beslutet till förvaltningsrätten.

Grunderna för stängningen

Några av de brister som Skolinspektionen konstaterat i verksamheten:

  • Huvudmannen och personalen på skolan har inte insikt i de bestämmelser som gäller för särskilt stöd. Detta är särskilt allvarligt eftersom skolan är inriktad på att ta emot elever i behov av just detta. Elevernas åtgärdsprogram är inte individanpassade utan ser i ett flertal fall likadana ut för alla elever.
  • Innehållet i elevernas utbildning ändras frekvent och utan eftertanke. Eleverna byter kurser och får inte betyg i kurser de läst stora delar av och det finns en mycket stor osäkerhet kring vilken utbildning eleverna faktiskt får.
  • Undervisningen på skolan bedrivs inte av legitimerade och behöriga lärare, trots att det finns anställningsavtal med legitimerade lärare på skolan.
  • Det finns stora oklarheter kring hur skolan sätter betyg. För att undvika att sätta F (underkänt) i betyg sätts i vissa fall inget betyg alls efter avslutad kurs. 

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin