Läs senare

Skoljätte – stor som Göteborg

FriskolorAcademedia omsätter nu nästan lika mycket pengar som alla Göteborgs kommunala skolor. Friskole­jätten räknar dessutom med att fortsätta växa. Och Göteborg behöver deras hjälp.

av Karin Lindgren
13 dec 2018
13 dec 2018
Källor: Academedias årsredovisning och kvalitetsrapport. Förskole-, grundskole- och utbildningsförvaltningarna i Göteborg. Skolverket, Skolinspektionen och Lärarförbundet.
Grafik: Rikard Söderström/TT

Landets största friskolekoncern Academedia anordnar nästan lika mycket skola och utbildning som den näst största kommunen, Göteborg. Räknar man in Academedias internationella verksamhet är friskolejätten större.

Lärarnas tidning har jämfört de två utbildningsanordnarna och tittat på allt från pengar till måluppfyllelse (se grafik).

Vi och de fristående huvudmännen måste se varandra som medspelare.

I stora drag visar granskningen att:

Göteborg har mer för- och grundskola än Academedia. På gymnasiet är det tvärtom och när det gäller vuxenutbildning är Academedia mycket större.

Academedias elever har bättre socioekonomiska förutsättningar och resultat än eleverna i de skolor som Göteborg driver i egen regi.

Lärarbehörigheten, lärartätheten och lärarlönerna är hög­re i Göteborg än i Academedia.

Academedias vd Marcus Strömberg tror på fortsatt tillväxt i takt med den demografiska utvecklingen.
Foto: Dan Hansson/TT

Räkenskapsåret 2017/2018 gjorde friskolekoncernen ett överskott på den svenska delen av verksamheten på 460 miljoner kronor (5,2 procent av de pengar man fick i skolpeng). Hittills har inga utdelningar gjorts till aktieägarna men det kanske kan ske i framtiden.

Enligt Academedias vd Marcus Strömberg är det inte de lägre lärarlönerna och det lättare elevunderlaget som ger överskotten, utan att man har en stabil organisation och är bra på att lägga schema och fylla klasser. Följden blir en lägre lärartäthet – fast han säger hellre hög elevtäthet.

– På gymnasiet kan vissa gruppstorlekar bli väldigt små om man inte planerar väldigt väl. Vi kan lyfta en kurs så att tvåorna och treorna läser ihop. Vi jobbar med samläsning och ämnesintegration. Det finns mycket mer att göra på det här området i svensk skola, säger Marcus Strömberg.

I Academedias årsredovisning står det att rörelsevinsten ska ligga på 7–8 procent över tid. Pengarna bidrar till att man kan köpa skolor och starta nya. Avsikten är att bolaget ska fortsätta växa med minst 5–7 procent om året.

– Den demografiska utvecklingen gör att vi ser en stor potential, framför allt i de större städerna. I Stockholm behövs 2 000 fler gymnasieplatser per år och staden säger att de kanske klarar 1 000 på egen hand. De hoppas på vår hjälp, säger Marcus Strömberg.

Även Göteborg växer. 2022 räknar man med att 6–15-åringarna kommer att vara cirka 4 700 fler än i dag.

– Alla demografiska kurvor pekar rakt upp i skyn tio år framåt. Det pågår om- och nybyggnationer precis hela tiden och vi kommer inte att klara detta själva. Vi och de fristående huvudmännen måste se varandra som medspelare, säger Bengt Randén, grundskoledirektör i Göteborg.

Han har ingen uppfattning om huruvida staden har något att lära av Academedia när det gäller schemaläggning och fyllda klasser. Men även han tycker att rätt organisation är viktigt.

Den 1 juli fick förskolan och grundskolan i Göteborg var sin central nämnd och förvaltning, efter att ha varit uppsplittrade på de tio stadsdelarna. Syftet med sammanslagningen var att få en tydligare styrning, stärka undervisningen och öka likvärdigheten, områden där det har funnits stora problem.

– Ett av många exempel på vad som blivit bättre är att vi nu har ETT resursfördelningssystem i stället för tio. Och med en egen specialiserad nämnd kan vi koncentrera oss på huvuduppdraget, säger Bengt Randén.

Kommunala skolor ska gå ihop men inte skicka tillbaka stora överskott till kommunens kassa, det vore ett tecken på att de fått för mycket pengar från början.

– Vi använder alla våra pengar till att göra så mycket bra verksamhet vi kan för alla barn, både de som har det svårast och de som har det lättare, säger Bengt Randén.

Så gjorde vi

Vi har jämfört Academedias svenska verksamheter från förskola till vuxenutbildning med motsvarande verksamheter som Göteborg driver i egen regi. Uppgifterna är de senaste tillgängliga.

Academedia vill inte offentliggöra sin lönestatistik och sifforna som anges för koncernen är medellöner för friskolor i Västra Götaland 2017. Göteborgs siffror är medianlönerna i kommunal skolverksamhet samma år.

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin