Läs senare

Skolk förs in i terminsbetygen

Elevers ogiltiga frånvaro kommer från höstterminen 2011 att finnas med på terminsbetygen i grundskolan och i det samlade betygsdokumentet i gymnasieskolan som nu ska ges varje termin.

02 aug 2010

Det föreslår regeringen i en promemoria som ska remissbehandlas under hösten.

Däremot kommer frånvaron inte att finnas med i slutbetygen, varken i grundskolan eller i gymnasieskolan.

– Tanken är att skolkregistreringen ska fungera förebyggande och få eleverna att sluta skolka i tid. Det kan vara missledande och integritetskränkande att ha med uppgifterna i slutbetyg som kanske används för att söka arbete. De behövs inte heller vid antagning till högre studier, säger Jan Björklund.

Den ogiltiga frånvaron ska  rapporteras till föräldrarna samma dag vilket också ska gälla i de fristående skolorna.

Regeringen kommer dessutom att utreda om gränsen behöver skärpas för när studiehjälp i gymnasieskolan dras in vid ogiltig frånvaro. Idag krävs att eleven är borta  minst 20 procent av tiden för att studiehjälpen ska dras in. Mellan tre och fyra procent av eleverna har förlorat rätten till studiehjälp genom skolk.

Utbildningsminister Jan Björklund menar att rapportering och uppföljning av skolk gör det lättare att i tid begränsa skolket och på lång sikt minska antalet storskolkare. I snitt beräknas det rapporterade skolket till cirka en elev per lektion i grundskolan och gymnasieskolan.

– Men det finns ett mörkertal eftersom allt skolk inte registreras. Sannolikt är skolket mer omfattande, säger han.

Enligt Ann-Charlotte Eriksson, första vice ordförande i Lärarförbundet, gör skolkregistrering på terminsbetygen  varken från eller till.

– Det viktiga är att ge skolorna sådana resurser att man kan ta itu med de problem som ligger bakom skolket. Bland annat behövs resurser för att förbättra samarbete med socialtjänst och polis eftersom många skolkare har problem med missbruk och liknande. Men det senaste året har lärartätheten i skolorna gått ner.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin