Läs senare

Skolk skrivs in skolbetyget

Skolk ska redovisas i terminsbetygen i gymnasiet i höst och i grundskolan från och med december 2012. Regeringen struntar i kritiken från bland andra Skolverket och Barnombudsmannen.

11 maj 2011

(Ny version 11 maj kl 15.25)

Regeringen tänker fatta beslutet att skriva in olovlig frånvaro i terminsbetygen i både grundskolan och gymnasiet.

– Det stora skolket är en av orsakerna till svensk skolas sjunkande kunskapsresultat. Min bedömning är att skolket kommer att minska nu, sa utbildningsminister Jan Björklund vid en presskonferens på onsdagen.

På gymnasiet sker införandet redan i höstterminsbetygen. När det gäller grundskolan börjar bestämmelsen gälla ett år senare, samtidigt som betygen införs i år 6.

Med beslutet går regeringen emot flera tunga remissinstanser, bland annat BO som vill ha mer stöd från skolans sida till elever med stor frånvaro. Även Skolverket är kritiskt och menar att frånvaroproblematiken är komplex och att det kan vara svårt att avgöra vad som är skolk.

Lärarförbundet har inte haft några invändningar så länge skolket inte förs in i elevernas slutbetyg. Och så blir det inte.

ur Lärarförbundets Magasin