Läs senare

Skolkommission ska forma framtidens skola

Regeringen tillsätter en skolkommission som ska ta fram mål och en handlingsplan för skolan.
– Vi har stor kunskap om bristerna i svensk skola. Nästa steg är att ta fram förslag om vad som ska göras, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

09 apr 2015

Från livesändning: Lärarnas tidnings reporter Niklas Arevik intervjuar utbildningsminister Gustav Fridolin.

En Skolkommission ska ta fram förslag som leder till höjda kunskapsresultat, förbättrad kvalitet i undervisningen och ökad likvärdighet.

– Alla skolor ska vara bra skolor och inget barn ska lämnas efter, sa gymnasie- och kunskapsminister minister Aida Hadzialic på torsdagens presskonferens.

Ordförande för Skolkommissionen blir Anna Ekström, generaldirektör för Skolverket. Hon lyfte på presskonferensen fram vikten av att höja undervisningens kvalitet och att det för ett land som Sverige är möjligt att höja kunskapsresultaten.
– Men det är bara möjligt om vi jobbar tillsammans –  huvudmän, rektorer, lärare och annan skolpersonal, men också elever och föräldrar, sa hon.

Utbildningsministern betonade att det handlar om att professionen ska leda skolutvecklingen och att forskning och beprövad erfarenhet ska ligga till grund för handlingsalternativen. Enligt Gustav Fridolin finns det redan tillräckligt med forskning och nämnde några olika rapporter från till exempel OECD, IFAU och Kungliga Vetenskapsakademien (KVA). OECD:s slutrapport, som granskar svensk skola, kommer i månadsskifte april/maj.

En av kommissionens ledamöter är Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.
– Det är bra att svåra utmaningar får en seriös hantering där professionen och forskare får bidra med erfarenhet, kompetens och konstruktiva utvecklingsförslag, säger hon i ett uttalande.

Lärarförbundet kommer inom kort öppna en digital anslagstavla där lärare kan komma med synpunkter och förslag som rör de skolfrågor som kommissionen ska arbeta med.

Skolkommissionen ska slutredovisa sitt uppdrag senast den 13 januari 2017.

Skolkommissionens ledamöter

 • Ordförande: Anna Ekström, generaldirektör Skolverket
 • Lina Axelsson Kihlblom, förvaltningschef Haninge kommun
 • Erik Blom, elev
 • Jan-Eric Gustafsson, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet
 • Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande Lärarförbundet
 • Bo Jansson, förbundsordförande Lärarnas riksförbund
 • Tobias Krantz, doktor i statsvetenskap vid Uppsala universitet
 • Marika Markovits, direktor Stockholms stadsmission och huvudman för Grillska gymnasiet
 • Matz Nilsson, förbundsordförande Sveriges Skolledarförbund
 • Pasi Sahlberg, visiting professor of Practice Harvard University
 • Kerstin Sahlin, professor i företagsekonomi vid Uppsala universitet
 • Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande Malmö stad
 • Mara Westling Allodi, professor i specialpedagogik Stockholms universitet
 • Björn Åstrand, doktor i historia och dekan för lärarutbildningen vid Karlstad universitet

ur Lärarförbundets Magasin