Läs senare

Skolkoncernen riskerar rekordböter

REKORDBÖTERSkolinspektionen kräver rekordskadestånd för Academediabolaget Praktiska Sverige AB.
En av bristerna handlar om studie- och yrkesvägledning.

av Emma Olsson
27 aug 2019
27 aug 2019

Sju miljoner kronor. Så mycket kräver Skolinspektionen från Praktiska Sverige AB, om de inte hanterar bristande tillgång till elevhälsa, studie- och yrkesvägledning och uppföljning av elevernas resultat.

– Min uppfattning är att det är vanligt att vi hanterar brister i elevhälsa, jag har inte skrivit beslut som rör studie- och yrkesvägledning (SYV) tidigare, fast jag har jobbat här i åtta år, säger Andreas Leo, utredare på Skolinspektionen.

Praktiska Sverige har 33 gymnasieskolor, varav 22 ingår i granskningen. Nära en tredjedel av de cirka 6 000 eleverna går introduktionsprogram.

Skolorna ska erbjuda SYV, men brister i tillgång och kompetens.

Bland annat ska eleverna som ofta befinner sig på arbetsplatsförlagt lärande (APL) ha möjlighet att träffa en SYV:are så sällan som var tredje vecka.

– Studie- och yrkesvägledarna upplever att de inte hinner med, mentorerna att de inte har kompetens nog för den studie- och yrkesvägledning de ska sköta och huvudmännen ser att de inte sköter vägledningen så bra, men det skiljer mellan skolor, säger Andreas Leo.

Anders Leo, utredare på Skolinspektionen.

Han menar att bristerna hänger ihop.

– SYV kan bidra till att skolan får skjuts i sitt kvalitetsarbete. Om man vet vad eleverna vill med sin utbildning, och kan matcha det mot utbildningarnas mål blir det lättare att följa upp studieresultaten, säger han.

Bristerna ska vara avhjälpta senast 30 januari för att huvudmannen ska undvika böter – de högsta som Skolinspektionen krävt hittills enligt Andreas Leo.

Beloppets storlek beräknas bland annat efter huvudmannens, och Praktiska Sverige AB ägs av Academedia.

– Vi kände till bristerna, och har påbörjat arbetet med åtgärder i tät dialog med Skolinspektionen, säger utbildningsdirektören Susanne Christenson.

ur Lärarförbundets Magasin