Läs senare

Skolledare hinner inte vara pedagogiska ledare

Två av tre skolledare har fått allt mindre tid för det pedagogiska ledarskapet. Det visar en ny rapport från Lärarförbundet.

28 feb 2014

Gabriella Pierrou Nyström, rektor och förskolechef på Fisksätraskolan i Nacka, har jobbat som rektor och förskolechef i sex år. Hon har hela tiden haft svårt att få tid för det pedagogiska uppdraget.

Foto: Mats Thorén— Jag hade som idé när jag började som skolledare att vara ute mycket i verksamheten men jag har inte hunnit vara så bra som jag har önskat, säger hon.

Vad får det för konsekvenser?
— Att vi inte når den kvalitet vi önskar. Medarbetarna känner sig inte framgångsrika i sitt uppdrag och vi når inte alltid kunskapsmålen.

Undersökningen visar att skolledarna framför allt tyngs av fler administrativa uppdrag. Den största förändringen är att fler arbetsuppgifter flyttas från huvudmannen — kommun eller fristående skola — till enskilda skolor och förskolor. Det kan handla om allt från fastighetsfrågor till personalärenden och kvalitetsundersökningar som ska fyllas i och följas upp.

Även genomförande av regeringens reformer, som lärarlegitimationen och och ny läroplan, tar mycket tid i anspråk, enligt rapporten.

— Det är en jättebelastning, säger Gabriella Pierrou Nyström.

Lärarförbundet kräver nu att regeringen, kommuner och friskolor agerar.

— Den här undersökningen visar att skolledarna har en lika tuff situation som lärarna, säger Eva-Lis Sirén, ordförande för Lärarförbundet, till TT.

Förbundet vill att regeringen snarast tillsätter den utredning av skolledares arbetssituation som regeringen aviserade i senaste budgetpropositionen. Ett krav är att varje reform och nytt uppdrag från staten och huvudmannen ska matchas med resurser i tid och pengar.

Undersökningen i korthet

  • Två tredjedelar av skolledarna upplever att de har fått allt mindre tid för att leda det pedagogiska arbetet.
  • Åtta av tio uppger att arbetsbelastningen har ökat under den tid de varit skolledare.
  • Detta har ökat mest: fler arbetsuppgifter från huvudmannen, ansvar för mer personal/större organisation, sämre ekonomiska förutsättningar.
  • Nio av tio får inte plats med sina arbetsuppgifter inom ordinarie arbetstid.
  • 97 procent trivs i rollen som skolledare. Samtidigt uppger 55 procent av rektorerna att de funderat på att lämna yrket det senaste året.

Så gjorde undersökningen

Resultaten bygger på en enkät från Lärarförbundet till 2.720 rektorer och förskolechefer. Svarsfrekvensen var 55 procent.

ur Lärarförbundets Magasin