Läs senare

Skolledarna: ”Sysslar med allt från lokalfrågor till livsmedelshygien”

UpproretNedskärningar och minskade resurser slår inte bara mot lärare och förskollärare. Även för skolledarna är Lärarmarschen ett bra tillfälle att protestera. ”Vi har absolut ett gemensamt intresse i många av de här frågorna. Förutsättningarna för oss skolledare behöver förbättras på många sätt, säger Olle Pettersson”, ordförande i Lärarförbundet Skolledare i Stockholm.

av Torbjörn Tenfält
20 maj 2019
20 maj 2019
Skolledarna: ”Sysslar med allt från lokalfrågor till livsmedelshygien”
Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand under marschen i Stockholm på lördagen. Foto: Marc Femenia

Han tågar under Lärarförbundets gemensamma banderoll och har sällskap av några rektorskolleger.

– Det är bra att vi samordnar oss med andra aktörer och att man också lyfter chefernas villkor i sådana här sammanhang. Det gjorde även Förskoleupproret och det känns bra, säger han.
Bristande resurser och ett ofta övermäktigt uppdrag, hör till rektorernas vardag i de flesta skolor.

– Många skolledare har 50-100 underställda medarbetare som man ska hinna ha medarbetarsamtal och lönesamtal med. Det är alldeles för många.

Olle Pettersson hoppas att Lärarmarschens budskap når fram till både politiker och allmänheten. För skolledarnas del handlar det även om att väcka insikt om de breda och ofta oförenliga krav som ställs på dagens rektorer.

– Vi får syssla med allt från lokalfrågor till livsmedelshygien, något man kanske inte alls har tänkt sig när man som engagerad lärare går in i ett skolledaruppdrag.

Hur bör man följa upp manifestationen?

– Vi behöver ha en kontinuerlig dialog med politikerna. I Stockholm träffar vi regelbundet skolborgarrådet och har samtal med övriga Lärarförbundet i staden kring olika kontakter med politiker och tjänstemän, säger Olle Pettersson.

Klicka på bilden för att komma till alla artiklar om upproret bland lärare 2019.

ur Lärarförbundets Magasin