Läs senare

”Skolledarna tjänar alldeles för dåligt”

LönerSvenska rektorer och förskolechefer tjänar för lite och skillnaden i lön gentemot lärare måste bli större, menar Lärarförbundet Skolledare.

av Daniel Persson
25 jan 2019
25 jan 2019
Ann-Charlotte Gavelin Rydman, ordförande för Lärarförbundet Skolledare. Foto: Pressbild.

Den senaste löneöversynen gav svenska skolledare 4,1 procent mer betalt, enligt en enkätundersökning som Sveriges Skolledarförbund har gjort. Störst var ökningen räknat per län i Kronoberg med 6,5 procent medan Västernorrland ökade minst med 2,5 procent.

Snittlönen för 2018 års nivå ligger enligt enkäten på 52.800 kronor. Rektorer i kommunal grundskola tjänar 52.700, i gymnasieskolan 53.600 och kommunala förskolechefer 48.300.

– Skolledarna tjänar alldeles för dåligt. Jag tycker att man ska ta ett nationellt grepp om lönen för att vi ska behålla och attrahera fler att bli skolledare och få de duktigaste. För det måste det till en förändring både kring arbetsmiljö och lön, säger Ann-Charlotte Gavelin Rydman, ordförande för Lärarförbundet Skolledare.

Hon reserverar sig mot statistiken eftersom den bygger på enkätsvar från Sveriges Skolledarförbunds medlemmar och inte omfattar samtliga löner, men hon känner igen det som undersökningen visar i stora drag: betydande skillnader i lön beroende på var i landet man jobbar, klart sämre betalt för förskolechefer, ”ju mindre skostorlek barnen har desto lägre löner”, och att skolledare ibland har bara lite mer eller till och med mindre i lön än vissa lärare som de är satta att arbetsleda.

– Det är ett problem att förstelärare och lärare i vissa kommuner tjänar mer än biträdande rektor och förskolechefer och nästan lika mycket som rektorer. Det gör inte rektorsyrket attraktivt, ska vi få bra ledare så behöver vi kunna locka de bästa lärarna till att bli skolledare och det vill de inte om de måste gå ned i lön samtidigt som de får större ansvar. Det måste finnas en löneskillnad som attraherar, säger Ann-Charlotte Gavelin Rydman.

Undersökningen

Enkäten skickades under senhösten ut till drygt 5.000 yrkesverksamma medlemmar i Sveriges Skolledarförbund. 78 procent av de tillfrågade svarade på frågor om bland annat lön. 

Skolledarförbundet vill att ”ansvarsavståndet” i lönesättningen ska hållas, att en skolledare ska ha minst 25 procent mer i lön än sina medarbetare. Men Lärarförbundet Skolledare vill inte fokusera på den procentsatsen.

– Jag tycker att man ska angripa lönefrågan utifrån vad som är skäligt att en rektor och förskolechef tjänar med tanke på deras utbildning och ansvar. Ska man ha 25 procent mer än lärarna i en kommun som ligger lågt lönemässigt så hamnar man ändå lågt i jämförelse, säger Ann-Charlotte Gavelin Rydman.

Enligt enkäten är gotländska skolledares snittlöner, de lägsta i landet, 46.800 medan deras löneledande kolleger i Stockholm tjänar 58.500 kronor.

– Det är inte acceptabelt att det är så olika löner. Man bör värdera yrket utifrån dess innehåll och ansvar och inte utifrån var i landet det ligger, man har samma ansvar oavsett var man är rektor, säger Gavelin Rydman.

ur Lärarförbundets Magasin