Läs senare

Skolledarupprorets Linnea Lindquist skriver öppet brev till Anna Ekström

DEBATT”Vi rektorer är oroliga för att ni som har det yttersta ansvaret för svensk skola inte förstår hur allvarlig situationen är”. Det skriver Linnea Lindquist, initiativtagare till Skolledarupproret, i ett öppet brev till utbildningsminister Anna Ekström.

17 dec 2019
Skolledarupprorets Linnea Lindquist skriver öppet brev till Anna Ekström
Skolledarupprorets Linnea Lindquist skriver ett öppet brev med krav på utbildningsminister Anna Ekström.

Vi är drygt 510 rektorer från hela landet som är djupt bekymrade över hur situationen är i Sveriges kommuner vad gäller resurstilldelningen till förskola och skola. Idag finns det ett stort glapp mellan de krav staten ställer på skolan och de resurser kommunerna skjuter till. Detta glapp mellan krav och resurser gör oss rektorer sjuka av stress.

Vi rektorer uppmanas av huvudmannen att öka undervisningstiden för lärarna, att ta bort särskilt stöd för de elever som behöver det, vi uppmanas säga upp elevassistenter och öka barngruppernas storlek på landets förskolor, skolor och fritidshem. Jag har de senaste månaderna pratat med många rektorer som idag är sjukskrivna på grund av utmattning.

Vi kan ta Marie som exempel, som vaknar upp en dag med ansiktsförlamning och så svår muskelsmärta att hon måste kräkas. Hon tar sig inte upp ur sängen. Det var 8 månader sedan hon gick hem och sjukskrev sig och hon har lång väg kvar för att komma tillbaka till skolan.

Eller Sara som stänger in sig på sitt kontor varje dag och gråter för att hon är så trött, eller så kan jag berätta om Fredrik som har svimmat av utmattning flera gånger den senaste tiden.

Rektorer är lojala mot sin skola, sina medarbetare och mot sin huvudman. Vi går till jobbet trots att vi egentligen borde stanna hemma. Går vi hem så finns det ingen som gör jobbet medan vi är borta. När vi kommer tillbaka måste vi arbeta ikapp och det är värre. Rektorer har många medarbetare, det är inte ovanligt att rektorer har upp emot 50 medarbetare att ensam ansvara för. Vilken chef på en teknisk förvaltning tror du har så många medarbetare direkt underställda sig, ofta utan tillräckligt ledningsstöd? Då säger det sig självt att 40 timmars arbetsvecka inte räcker. Inte ens 50 timmars arbetsvecka räcker för oss rektorer om vi ska utföra hela rektorsuppdraget.

Vi rektorer har ingen möjlighet att följa skollagen med dagens resurstilldelning. Många av oss får så tajta budgetramar att vi inte ens kan erbjuda undervisning av behöriga lärare enligt timplan. Samtidigt som vi rektorer balanserar på gränsen för vad vi klarar av så driver ni politiker igenom reformer som kommer utan finansiering, till exempel läsa, skriva, räkna-garantin.

Ni inför lärarassistenter där huvudmännen – som saknar resurser till dagens verksamhet – ska betala hälften av kostnaden.

Vi menar att det inte går. Vi kan inte bli färre i skolan, vi kan inte bli mer effektiva och framförallt kan inte vi rektorer lösa detta på egen hand.

Ni måste sluta öka kraven nu när huvudmännens resurser minskar. Sluta med nya reformer. Vi orkar inte med mer press. Så ser situationen ut. Detta vet huvudmännen men trots det skriver de i budgeten inför 2020 att nämnden ska säkerställa att verksamheten följer skollagen i sin helhet. Visste du Anna, att i Stockholm stads budget för 2020 står ordet effektivisering mer än 400 gånger? I Göteborg läggs den största ”investeringsbudgeten” i modern tid, enligt politikerna på pressträffen. En budget med stora nedskärningar på förskola, grundskola och gymnasiet.

Vissa kommuner skär ner så mycket som drygt 3 procent av den totala budgeten – men med krav på att kvaliteten ska höjas, sjuktalen ska minska och att fler elever ska gå ut grundskolan med godkända betyg.

Vi menar att det inte går. Vi kan inte bli färre i skolan, vi kan inte bli mer effektiva och framförallt kan inte vi rektorer lösa detta på egen hand. Det kommer få till följd att rektorer antingen går sönder av stress eller säger upp sig eftersom uppdraget är omöjligt att utföra.

Var hade ni tänkt hitta nya rektorer som klarar av detta omöjliga uppdrag? Vi rektorer är oroliga för att ni som har det yttersta ansvaret för svensk skola inte förstår hur allvarlig situationen är. Situationen är så allvarlig att något måste hända, redan i vår.

Du har bjudit in oss för att lyssna på vår bild av läget i skolan. Nu förväntar vi oss att du Anna Ekström agerar, och att du gör det nu.

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin