Läs senare

Skolor bör kontrollera lärarnas vandel varje år

DebattI en tid när falska utdrag ur belastningsregistret säljs på nätet och sexualbrottsdömda fortsätter att jobba i skolan måste lärares bakgrund kontrolleras bättre – både vid nyanställning och uppföljningar varje år, skriver Katarina Gröndal, vd för Verifiera.

Om debattören

Katarina Gröndal

VD, Verifiera AB, en nyhetsbyrå för uppdragsstyrd inhämtning av juridisk information.

Under de senaste dagarna har det i media rapporterats om att lärare som dömts för bland annat vålds- och sexualbrott arbetar i våra för-, grund- och gymnasieskolor. Något som säkert oroar både föräldrar och elever.

Skolan måste vara en trygg och säker plats för våra barn. Föräldrar ska inte behöva oroa sig för att barnen på något sätt ska riskera att bli kränkta eller utsatta för brott.

Illustration: Colourbox

Enligt skollagen ska skolhuvudmannen se till att ”vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling”. Varje år ska man upprätta en åtgärdsplan med åtgärder. Detta är långtgående krav som inte efterlevs idag.

Visserligen kan man ställa krav på ett utdrag ur belastningsregistret i samband med att en lärare anställs, men det är en mycket bristfällig kontrollmetod.

För det första är ett sådant utdrag inaktuellt redan när det lämnas in eftersom det inte visar pågående rättsprocesser där beslut ännu inte fattats. För det andra förekommer det idag på Internet en försäljning av falska belastningsregisterutdrag. Ett registerutdrag i samband med anställning är inte heller ett skydd mot att olämpliga personer, som döms vid ett senare tillfälle, arbetar med våra barn och unga.¨

Föräldrar ska inte behöva oroa sig för att barnen på något sätt ska riskera att bli kränkta eller utsatta för brott.

Det som borde vara ett minimikrav är att man i samband med en anställning gör en ordentlig bakgrundskontroll med hjälp av de uppgifter som går att få fram via en rättsdatabas. Så som till exempel friande och fällande domar, utfall i tvistemål samt andra uppgifter som går att utläsa ur domstolarnas offentliga handlingar.

Dessutom borde regelbundna uppföljningar göras. Det skulle kunna ske genom att de anställda, förslagsvis årligen, kontrolleras gentemot en rättsdatabas. Då skulle man enkelt kunna fånga upp brott och beteenden som kan ifrågasätta en anställds lämplighet.

Först då detta görs borde skolhuvudmannen kunna anses uppfylla skollagens krav på att vidta de åtgärder som skäligen kan krävas och på ett rimligt säkert sätt förhindra att våra barn utsätts för brott eller kränkningar.

Om LT Debatt

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Debattera hos oss!

Välkommen att göra din röst hörd i Lärarnas tidning. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv max 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararnastidning.se

Relaterad läsning

ur Lärarförbundets Magasin