Läs senare

Skolor föreslås få lotta in elever

SkolkommissionenRegeringens skolkommission öppnar för lottning av elever till populära skolor. Kommissionen vill också att skolvalet blir obligatoriskt.

20 Apr 2017

När Skolkommissionen på torsdagen presenterar sitt slutbetänkande efter två års arbete är förväntningarna höga. Särskilt när det gäller åtgärder för att göra skolorna mer likvärdiga.

– Jag har ett stort hopp om att de faktiskt kommer med förslag som är tillräckligt vassa för att sätta oss i rörelse mot ett mer likvärdigt skolsystem, säger Per Kornhall, författare och oberoende skoldebattör, till TT.

– OECD:s analys är att vi behöver göra genomgripande reformer. Men jag är lite orolig för att det blir urvattnat, att det inte blir så mycket som vi kanske egentligen behöver.

Enligt TT:s källor lägger Skolkommissionen fram flera förslag för att minska skolsegregationen och se till att elever med olika socioekonomisk bakgrund blandas mer.

Ett förslag är att göra det fria skolvalet för föräldrar och elever obligatoriskt. Tanken är att alla elever aktivt ska välja skola, inte bara de med välutbildade och välinformerade föräldrar.

Ett mer kontroversiellt förslag är att också öppna för lottning när antalet sökande är fler än antalet platser. Det skulle kunna användas i skolor där elevsammansättningen anses vara alltför homogen.

Skolkommissionen

Skolkommissionen tillsattes våren 2015, bland annat med bakgrund i Sveriges dåliga resultat i OECD:s så kallade Pisa-undersökning för 2012.

På torsdagen presenteras kommissionens slutbetänkande i Rosenbad. Förslagens syfte är bland annat att höja kunskapsresultaten, att förbättra kvaliteten i undervisningen och att öka likvärdigheten i skolan.

I ett delbetänkande i fjol föreslog Skolkommissionen bland annat starkare statlig styrning av skolans ekonomiska resurser. Kommissionen meddelade också att man överväger att föreslå att göra skolvalet obligatoriskt.

Andra punkter i delbetänkandet:

Staten ska bli mer aktiv i sitt stöd och arbeta för ett bättre samarbete mellan skolhuvudmän och skolor.

Lärar- och skolledaryrket måste bli mer attraktivt. Det ska bland annat ske genom att införa ett mer systematiskt arbete med kompetensutveckling av lärare.

Källa: Skolkommissionen

I dag används närhetsprincipen, alltså att elever ska ha rätt att gå i en skola nära hemmet, syskonförtur och kötid när skolorna gör sina antagningar. Men Skolkommissionen vill att lottning ska bli ytterligare en urvalsprincip.

Skolkommissionen väntas också föreslå förändringar i de gamla urvalsprinciperna, som att det inte ska gå att ställa sitt barn i kö till en populär friskola redan vid födseln.

Socialdemokraternas partikongress nyligen beslutade att arbeta för att slopa kötid helt som ett antagningskriterium för friskolor.

– Man kan tycka att förslagen är rätt eller fel, men det är viktigt att Skolkommissionen sätter fingret på frågan om likvärdighet i skolan, säger Kenneth Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Örebro och ordförande i SKL:s utbildningsberedning.

Moderaternas skolpolitiska talesperson Camilla Waltersson Grönvall reagerar starkast på förslaget om lottning.

– Våra barn ska inte bli utsatta för ett skollotteri. Elevernas framtid ska bygga på förmåga och vilja, inte på vilken lott de drog i ett skollotteri, säger hon till TT.

Däremot gör M tummen upp för att skolvalet inte ska vara valfritt.

– Boendesegrationen är det stora problemet, instängdheten i det skolområde där man bor är Sveriges stora bekymmer i dag. För att kunna bryta det behöver vi utveckla det skolval som finns så att det blir aktivt obligatoriskt.

– Jag är väldigt glad över att Skolkommissionen har anammat en fråga som vi har drivit länge, säger Camilla Waltersson Grönvall.

Enligt TT:s källor är ett annat av Skolkommissionens förslag för att få mer likvärdiga skolor att en statlig delfinansiering av undervisning och elevhälsa införs i form av ett nytt statsbidrag.

”Det här är det mest genomgripande och sammanhållna reformarbetet för skolan på decennier och jag ser fram emot att ta emot slutsatserna i morgon (torsdag)”, säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) i ett skriftligt uttalande.

Kommissionens förslag

  • Nationella målsättningar för bättre skolresultat, undervisningens kvalitet och likvärdigheten.
  • Skolhuvudmän ska kunna nå tillräcklig kapacitet genom att staten bygger upp en stödjande och stärkande verksamhet med en skolmyndighet på regional nivå.
  • Eftersom resursfördelningen i skolan inte är tillräckligt behovsstyrd föreslås en statlig delfinansiering till undervisning och elevhälsa.
  • Bättre kompetensförsörjning av lärare genom fler behörighetsgivande- och kompletterande utbildningar vid sidan av reguljära lärarutbildningar.
  • Ett professionsprogram för lärar- och skolledaryrkena med syftet att främja lärares och skolledares professionella utveckling.
  • Tydligare läroplaner för att öka trygghet och studiero, respektfullt uppträdande och elevens eget ansvar för skolarbetet.
  • Likvärdighet och minskad skolsegregation bland annat tack vare ett system med aktivt skolval till förskoleklass och grundskola, med stöd för vårdnadshavare och elever genom saklig och rättvisande information.

Källa: Jan-Eric Gustafsson, Skolkommissionens ordförande, på DN Debatt.

 

ur Lärarförbundets Magasin