Ingår i temat
Lärarlegitimation
Läs senare

Skolor i glesbygd klarar inte kraven

Bara hälften av högstadierektorerna i glesbygd tror att de klarar legitimationskraven till 2015. Det är störst brist på behöriga lärare i SO- och NO-ämnen.

21 sep 2011

Den 30 juni 2015 ska alla lärare vara legitimerade i rätt ämne och för rätt årskurs för att tillsvidareanställas, och ansvara för undervisningen och betygsättningen.

Men bara 53 procent av högstadierektorerna i landets mer glesbefolkade delar tror att de kommer att klara kraven. Det visar en undersökning som Lärarnas tidning har gjort.

Rektorerna har fått frågan hur många av deras lärare som i dag är behöriga respektive obehöriga i samhällskunskap, historia, religionskunskap, geografi, biologi, kemi, fysik och teknik. Svaren för varje enskilt ämne visar att hela eller delar av undervisningen sköts av lärare som saknar rätt behörighet på mellan 29 och 42 procent av skolorna.

Värst är det i teknik. Och tittar man på huvudmannaskapet är det sämre ställt på friskolor än på kommunala skolor.

Kraven på specialisering ökar i samhället. Kommunerna ska ha allt från skuldsaneringsrådgivare till hälsoskyddsinspektörer — och numera rätt legitimerade lärare i 17 ämnen för alla grundskoleelever. Det är svårt för mindre kommuner.

— Är befolkningsunderlaget litet blir det för dyrt att försörja alla de specialister som krävs. Och det blir ännu svårare att rekrytera, säger Björn Sundström, projektledare på Sveriges Kommuner och Landsting.

Enligt honom krävs det 90 000—100 000 invånare för att kunna leva upp till de krav som lagar och förordningar ställer. Det klarar bara 19 av landets kommuner. 

Så gjorde vi

Lärarnas tidning har frågat rektorerna för alla kommunala och fristående grundskolor med årskurs 7–9 i 56 kommuner i glesbygd. De har fått frågan hur behörigheten i lärarkåren ser ut i dag och hur de klarar att leva upp till kraven till 2015. 104 av 162 har svarat (64 procent).

Alla artiklar i temat Lärarlegitimation (11)

ur Lärarförbundets Magasin