Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

Skolor kan ha fifflat med lärlingsbidrag

9 av 10 arbetsgivare som tagit emot lärlingar från gymnasieskolan vill göra det igen. Men nästan var tionde huvudman har inte delat med sig av statsbidraget för lärlingarna. Det visar en rapport från Stockholms universitet som Skolverket har beställt.

20 jan 2014

Av de arbetsgivare som förra året tagit emot elever från gymnasieskolans lärlingsutbildningar är en klar majoritet positiva. 86 procent av dem uppger att de kommer att fortsätta ta emot lärlingar. Det visar en undersökning från Stockholms universitet.

Däremot finns det brister i hanteringen av det statsbidrag på 40.000 kronor per elev och läsår som betalas ut till huvudmännen. Enligt Skolverket så ska minst 30.000 kronor av detta bidrag gå till företagen. Men av de 285 arbetsgivare som deltagit i undersökningen har 33 stycken inte erhållit något statsbidrag. En majoritet av dessa uppger att de inte blivit erbjudna bidraget av huvudmännen, trots att de skulle vilja ha det. De aktuella skolorna har också uppgett till Skolverket att arbetsplatsen tagit del av bidraget.

Totalt betalades det ut 178 miljoner kronor i statsbidrag under 2013. Skolverket ska nu inleda en granskning av de huvudmän som inte delat med sig av bidraget.

Bild: Colourbox– Vi ser allvarligt på om bidraget hanterats felaktigt av skolorna. Om det visar sig att de gjort fel så kommer vi att kräva tillbaka pengarna, säger Joakim Feldt, enhetschef på Skolverket.

Undersökningen visar också att arbetsgivarna efterfrågar bättre kvalitet i skolornas lärlingsutbildningar och vill att eleverna har bättre förkunskaper när kommer ut på arbetsplatsen. De anser också att skolorna behöver bli bättre på att informera om vad det innebär att vara lärling ute på en arbetsplats.

– Det är tufft och ansvarsfullt att vara lärlingselev. Att gå en del av sin utbildning i skolan och en annan del ute på en arbetsplats ställer höga krav på eleven, säger Joakim Feldt.

Lärlingsutbildning

  • Hösten 2013 deltog nästan 6000 elever i den gymnasiala lärlingsutbildningen.
  • Lärlingsutbildning innebär att eleven genomför minst hälften av utbildningen på en eller flera arbetsplatser.
  • Utbildningen leder till samma yrkesexamen som ett skolförlagt yrkesprogram.
  • Gymnasial lärlingsutbildning är ett alternativ inom alla yrkesprogram.
Källa: Skolverket

ur Lärarförbundets Magasin