Läs senare

Skolor straffar snöbollskrig med avstängning

OrdningsreglerFem dagars avstängning väntar elever som bryter mot ett snöbollsförbud som en grundskola i halländska Hylte kommun har infört, rapporterar lokala medier.

05 feb 2019

Skolan har haft stora problem med snöbollskastning. Förutom att kasta snöbollar mot personal och mot fönster har även yngre barn blivit utsatta.

– Man har kastat snöboll mot de yngre barnen från låg- och mellanstadiet när de går till matsalen och deras lärare, säger skolans rektor Per Henriksson till P4 Halland.

Enligt rektorn är snöbollskastningen en risk för andra elevers hälsa och studiero. Som grund till sitt beslut hänvisar han därför till skollagen, som säger att en rektor får stänga av en elev om det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero.

ur Lärarförbundets Magasin