Läs senare

Skolorna behöver hjälp att undervisa i hållbar utveckling

DebattIngen vet om eller hur undervisningen i hållbar utveckling fungerar – för ingen har kollat. Vi kan hjälpa skolorna att leva upp till läroplanens krav på området, skriver Kristin Bjerka på Håll Sverige rents skolprogram Grön flagg.

Om debattören

Kristina Bjerka

Områdesansvarig för Grön Flagg

Stiftelsen Håll Sverige Rent

Sedan 1994 har det enligt läroplanen varit obligatoriskt för skolor att arbeta med hållbar utveckling. Dock har Skolverket och regeringen misslyckats med implementeringen.

Hållbar utveckling nämns i många olika kursplaner men det saknas såväl vägledning för hur lärarna ska driva arbetet som tid för samarbete över ämnesgränserna. Enligt en artikel i Dagens Nyheter nyligen har Skolverket inte kartlagt hur läroplanen efterföljts på det här området. Ingen vet om eller hur undervisningen fungerar. Det saknas helt enkelt konkreta verktyg för hur arbetet ska gå till.

Bild: Colourbox

Det är viktigt att inte bara undervisa OM utan också FÖR hållbar utveckling. Det handlar om att hjälpa eleverna att utveckla förmågor som att ta ställning, kritiskt granska och agera. Vi vill att eleverna ska kunna göra något här och nu.

Men hur kan elever få inflytande och själva agera för ett hållbart samhälle? Och hur kan detta göras på ett sätt som stärker deras framtidstro och vilja att förändra? Det är inte enkelt för skolorna att lösa dessa frågor på egen hand.

Det är dags att ingjuta positiv framtidstro i eleverna och göra dem till förändringsaktörer.

Om alla på skolan är involverade i hållbarhetsarbetet blir det enklare att skapa förändring. Eleverna bör därför vara med och påverka och hitta lösningar i sin närmiljö för att utveckla handlingskompetens. Och lärarna behöver få konkreta verktyg som ger struktur i hållbarhetsarbetet och skapar förutsättningar för att arbeta tillsammans över ämnesgränserna.

Om LT Debatt

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Debattera hos oss!

Välkommen att göra din röst hörd i Lärarnas tidning. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv max 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararnastidning.se

Grön Flagg är Håll Sverige Rents program som hjälper lärare och pedagoger att väcka upptäckarglädje kring hållbarhetsfrågor hos barn och unga. Enligt en undersökning som vi lät genomföra tidigare i år är det tydligt att de skolor som är anslutna till programmet arbetar mer aktivt med hållbar utveckling och i mycket högre grad involverar eleverna i hållbarhetsarbetet än skolor som inte är anslutna.

Vi kan hjälpa skolorna att göra eleverna både handlingskompetenta och mer engagerade i hållbarhetsfrågor. Och inte minst leva upp till läroplanen. Det är dags att ingjuta positiv framtidstro i eleverna och göra dem till förändringsaktörer.

Från löpet

ur Lärarförbundets Magasin