Läs senare

Skolors sug efter läslyft större än anslaget – igen

FortbildningPengarna till det statliga Läslyftet kommande läsår täcker inte skolornas behov. Huvudmännens intresse för att delta är åter igen större än bidragssumman.

av Mats Thorén
06 feb 2017
06 feb 2017

Skolverkets anslag för satsningen Läslyftet räcker inte. Kommuner och fristående skolor sökte bidrag för omkring 2.400 handledare för läsåret 2017/18. Men pengarna räckte ”bara” till 1.550 utbildningsplatser för handledare.

– Vi har uppmärksammat regeringen på att det är ett högt söktryck, säger Maria Weståker, enhetschef på Skolverket.

Om Läslyftet

  • En statlig fortbildningssatsning riktad till lärare och förskollärare vars syfte är att öka elevers/barns läsförståelse och skrivförmåga.
  • Urvalet för vilka som fått är gjort utifrån geografisk spridning och antal elever i olika regioner.
  • Bygger på kollegialt lärande. Drygt 1.550 handledare innebär att drygt 15.000 lärare kan delta.
  • Riktar sig till lärare i alla ämnen i grundskola (och motsvarande skolformer) och förskoleklass samt förskolan.
  • Huvudmän söker statsbidrag för att vissa lärare ska kunna arbeta som handledare för sina kolleger. Handledaren kan arbeta 10 eller 20 procent av sin tid med detta. Rektor schemalägger deltagandet inom ordinarie arbetstid.
  • Sträcker sig 2014-2018 och drivs av Skolverket.
  • Utbildningsmaterial hittas på Läs- och skrivportalen.

Nytt för denna ansökningsomgång är att även förskolan är inkluderad. Samråd pågår mellan Skolverket respektive förskollärare, förskolechefer och forskare om hur förskolor på ska kunna delta på bäst sätt. Bidraget till förskolan kommer gå att söka senare i vår, uppger Skolverket.

Det är inte första gången intresset för Läslyftet är större än anslaget. Till innevarande läsår (2016/17) kom runt 2.400 ansökningar in från kommuner och fristående skolor. Pengarna räckte till 980 platser, men först efter att regeringen fördubblat anslaget i efterhand på grund av det starka söktrycket.

Även de skolor som inte får statsbidrag kan ta del av Läslyftet. Utbildningsmaterialet finns fritt tillgängligt på Skolverkets webbplats Läs- och skrivportalen. I slutet av augusti kommer myndigheten erbjuda ”inspirationskonferenser” för handledare som arbetar utan stadsbidrag.

ur Lärarförbundets Magasin