Läs senare

Skolpsykologer ger lärare råd

16 aug 2016

Relationskompetens är viktig i mötet med eleverna. Men hur kan psykologisk kunskap göra skillnad i klass­rummet? Den frågan besvarar skolpsykologerna Tuija Lehtinen och Jenny Jakobsson Lundin i en ny bok.

Med utgångspunkt från konkreta situationer presenterar författarna psykologisk forskning och teorier som kan hjälpa lärare att hantera olika situationer.

Det handlar exempelvis om anknytningsteori, elever i konflikt, motivation och grupp-psykologi.

Titel: »Psykologi för klassrummet«

Författare: Tuija Lehtinen och Jenny Jakobsson Lundin

Förlag: Lärarförlaget

ur Lärarförbundets Magasin