Ingår i temat
Föräldrar
Läs senare

Skolval allt viktigare för elevresultat

Föräldrars utbildningsnivå har stor betydelse för elevers resultat, men betydelsen verkar inte ha ökat nämnvärt sedan slutet av 1990-talet. Det har däremot vilken skola eleven gått på. Det visar Skolverkets undersökning »Likvärdig utbildning i svensk grundskola?«

20 sep 2012

I dag är skolorna mer segregerade efter både föräldrars utbildningsnivå och etniska bakgrund jämfört med tidigare. Men det förklarar bara en liten del av de ökande skillnaderna i resultat mellan skolor.

Det verkar i stället vara dolda faktorer, som elevernas studiemotivation och föräldrarnas engagemang, som ligger bakom de ökade resultat­skillnaderna.

— Studiemotiverade elever söker sig till skolor där det vet att det finns andra studiemotiverade elever. En del av dessa elever har inte högutbildade föräldrar men de gynnas också av att gå i dessa skolor, säger Jonas Sandqvist, undervisningsråd, som skrivit rapporten för Skolverket.

Det är alltså inte så enkelt som att det bara är föräldrarnas utbildningsnivå som spelar roll. I stället är det samspelet med dessa andra faktorer som gör att skillnaderna ökar.

Skillnaderna förstärks ytter­ligare av så kallade goda kamrateffekter. Elever på vissa eftertraktade skolor stimuleras av varandra, samtidigt som lärarnas förväntningar höjs och resultaten blir bättre. Motsatt effekt uppstår troligtvis i skolor som väljs bort av de moti­verade och engagerade.

Jonas Sandqvist visar med ett räkneexempel hur stora skillnaderna i resultat blir om man tänker sig en skola där alla föräldrar har eftergymnasial utbildning och jämför den med en skola där inga föräldrar har eftergymnasial utbildning.

— Om man tänker sig ett par tvillingar, där den ena 1998 sattes i en skola där alla föräldrar var högutbildade och den andra i en skola där ingen föräldrar var högutbildad, så fick den förstnämnda eleven 23 meritpoäng bättre resultat än den andra. 2011 hade den skillnaden ökat till 62 meritpoäng.

Han menar att just denna ökande resultatskillnad är en indikation på att det finns en ökad sortering av elever när det gäller dolda faktorer.

— Det kan också bero på ökade kvalitetsskillnader, att de skolor där många föräldrar är högutbildade har fått bättre lärare, men det finns inga säkra data.

Alla artiklar i temat Föräldrar (22)

ur Lärarförbundets Magasin