Läs senare

Skolvalet påverkar inte resultaten

Skolvalsreformen har inte påverkat kunskapsresultaten, varken positivt eller negativt, hos någon grupp elever. Det hävdas i en ny rapport från Institutet för näringslivsforskning.

27 jun 2014

Resultatet av tidigare forskning på området har visat att det fria skolvalet lett till ökad skolsegregation och större resultatskillnader mellan skolor i olika socioekonomiska områden.

Men enligt rapporten från Institutet för näringslivsforskning finns det alltså ingenting som tyder på att elevernas resultat har påverkats av skolvalsreformen.

Forskarna har inte sett någon tendens till att elever från hushåll med lågutbildade föräldrar, låga inkomster eller med utrikes födda föräldrar har förlorat på reformen, som genomfördes 1992. 

ur Lärarförbundets Magasin