Läs senare

Skolverket backar om återkrav av bidrag

Skolverket krävde tillbaka 15 miljoner kronor från kommuner som fått statsbidrag för att utbilda yrkesförare på komvux. Nu backar Skolverket och meddelar att det ska se över sitt tidigare beslut.

12 nov 2019

Anledningen till att Skolverket ställde återkrav i oktober var att elever inte hade fått praktik (arbetsplatsförlagd utbildning, APL), vilket är ett villkor för statsbidraget. Nu uppmanas de 240 berörda kommunerna att avvakta.

Flera kommuner har nämligen hört av sig och förklarat att Skolverkets strikta tolkning av förordningarna kan äventyra alla yrkesinriktade vuxenutbildningar.

–  Det är inget önskvärt läge. Och av de 296 eleverna i vårt underlag har vissa fått 25-29 dagars praktik, där vi har krävt 30 dagar, säger enhetschef Andreas Spång vid Skolverket.

Han förutser att det blir färre återkrav, men konstaterar att yrkesförarutbildningen inte är problemfri.

– Fortfarande är det 47 elever som inte fått någon praktik alls. Anledningen till att vi gjorde kontrollen från första början var signaler från Transportstyrelsen att det finns brister i förarutbildningen.

ur Lärarförbundets Magasin