Läs senare

Skolverket: Bidraget riskerar öka klyftorna

LIKVÄRDIGHETLikvärdighetsbidraget riskerar att öka klyftorna mellan fattiga och rika kommuner. Det slår Skolverket fast i en ny rapport.

av Emma Olsson
14 aug 2019
14 aug 2019

Statsbidraget för en likvärdig skola syftar till att utjämna ojämlikheterna mellan huvudmän. Under 2018 betalade staten ut 1 miljard kronor, under 2019 är det totala anslaget 3,5 miljarder.

Men bidraget riskerar att snarare förstärka skillnaderna, befarar Skolverket i sin slutredovisning av bidraget. Detta på grund av nolltoleransen för besparingar, som är en del av bidragsvillkoren.

”Detta riskerar då snarare att förstärka ojämlikheten i finansieringen av skolan då dessa kommuner därmed inte kan ta del av statsbidraget, samtidigt som andra kommuner med en mer gynnsam ekonomisk utveckling kan fortsätta att ta del av bidraget” skriver Skolverket.

I juni stod det klart att 6 kommuner och en enskild huvudman tillsammans krävs på 24 miljoner kronor i återbetalningar till Skolverket. Detta gäller ALM Education AB, samt Eda, Eskilstuna, Gotlands, Huddinge, Luleå och Mörbylånga kommuner.

Skolverket fortsätter kostnadskontrollen under hösten.

Skolverket skriver också att likvärdighetsbidraget är helt nytt, och att det varken är helt etablerat hos huvudmännen eller att kontrollen av kostnadsvillkoret är helt etablerade.

Därför väljer Skolverket att inte uttala sig om bidragets design.
Lärarnas tidning återkommer med mer rapportering.

ur Lärarförbundets Magasin