Läs senare

Skolverket: Bjud in politiska partier i skolan

Ungdomsförbunden som skriver på Lärarnas tidnings debattsida (nr 12/10) drar fel slutsatser, skriver Skolverket i en replik. Skolverkets vägledning stänger inte dörren för de politiska ungdomsförbunden - tvärtom.

17 sep 2010

Bjud in alla partier. Det är rubriken i den gemensamma debattartikel som en rad ungdomsförbund publicerade på lärarnas nyheter den 1 september. Samma budskap har Skolverket i informationsskriften ”Politisk information i skolan” som presenterades i våras: "Bjud in politiska partier i skolan!"
   Ungdomsförbunden hävdar att Skolverkets vägledning har bidragit till att skolor stänger dörren för de politiska ungdomsförbunden. Vi anser att ungdomsförbunden drar fel slutsatser.
   Skolverkets huvudbudskap är tydligt: Bjud in de politiska partierna i skolan! Skolan har ett demokratiskt uppdrag som följer av läroplanen och att bjuda in de politiska partierna till skolan är ett sätt att fullgöra detta uppdrag. Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Skolan ska lyfta fram betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana. Att släppa in de politiska partierna i skolan är ett utmärkt tillfälle att fullgöra detta uppdrag.
   Av Skolverkets vägledning kring politiska partier i skolan framgår det också att en skola inte kan släppa in vissa politiska partier och utestänga andra. Alla partier måste behandlas lika. Detta följer av regeringsformen och är alltså ingenting som Skolverket har bestämt.
   Så att skylla stängda dörrar på Skolverket är fel. Skolverket har klargjort rättsläget. Det är rektorn på varje enskild skola som bestämmer om dörren ska vara öppen eller stängd för de politiska partierna. Till dem har Skolverket ett tydligt budskap:
   Bjud in de politiska partierna i skolan!

ur Lärarförbundets Magasin