Läs senare

Skolverket föreslås få friare tyglar

Minskad detaljstyrning och större frihet att använda pengarna efter eget huvud ska göra Skolverket effektivare. Samtidigt blir det lättare för myndigheten att fastanställa personal. Det föreslår Ekonomistyrningsverket (ESV).

03 feb 2016

Ekonomistyrningsverket (ESV) konstaterar att den nuvarande finansiella styrningen av Skolverket sätter myndighetens möjligheter att lösa sina uppgifter på ett effektivt sätt ur spel. I en rapport till utbildningsdepartementet föreslår ESV nu en ny modell för regeringens styrning.

– Skolverket får använda medlen på det sätt de själva bedömer vara mest effektivt för att lösa uppgiften, säger Christine Annemalm, utredare på Ekonomistyrningsverket.

Niclas Westin, enhetschef på Skolverket, välkomnar ESV:s förslag.

– De ligger helt i linje med vad vi själva fört fram. En sådan här förändring av styrningen skulle ge Skolverket goda förutsättningar att driva verksamheten med större effektivitet och långsiktighet, säger han.

Förutsättningarna för Skolverket att samordna och genomföra sina uppdrag och sitt stöd till skolor och skolhuvudmän stärks med den styrmodell ESV föreslår, konstaterar Niclas Westin.

Lärarnas tidning har tidigare skrivit om Skolverkets nya organisation, som börjar gälla från den 1 april i år. Under de senaste åren har myndigheten vuxit kraftigt och fått många regeringsuppdrag av ny karaktär som tagit kraft från myndighetens långsiktiga utvecklingsarbete. Lärarlegitimationerna är ett exempel.

– Vi får en påse pengar för att genomföra ett uppdrag. Har man några sådana går det att hantera, men vi har väldigt många och det gör att en stor andel av vår personal och fasta kostnader finansieras med tillfälliga pengar, säger Niclas Westin, som leder arbetet med att förändra Skolverkets organisation.

Finansieringen har bland annat lett till att myndigheten i alltför stor utsträckning tvingats använda visstidsanställd personal.

Statskontoret konstaterade i somras att regeringens detaljstyrning gör att Skolverket inte kan använda statliga medel på ett effektivt sätt. Regeringen gav Ekonomistyrningsverket i uppdrag att titta på frågan, vilket resulterade i den rapport ESV nu lämnat till utbildningsdepartementet.

ur Lärarförbundets Magasin