Läs senare

Skolverket granskar femton nya statsbidragstagare

likvärdighetSkolverket granskar 15 nya huvudmän som kan tvingas återbetala likvärdighetsbidraget.
– Det är lite för stor del av vår ekonomi som är osäker på grund av statsbidrag, säger Per-Erik Lorentzon, skolchef i Vaggeryd.

av Emma Olsson
01 okt 2019
01 okt 2019

Den första granskningen resulterade i att sex kommuner och en enskild huvudman tvingades betala tillbaka sammanlagt 24 miljoner kronor.

Nu hamnar Vaggeryd, Ale, Hofors, Hylte och Hudiksvall under lupp, tillsammans med fristående huvudmännen Al-Azharstiftelsen, Bellevueskolan AB, Elma Scool AB, Frihab AB, Global Bridge i Sverige AB, Korallens Friskola AB, Landskrona School of Sports AB, Montemini Hbgs Montessoriskola AB, Safirskolan AB i Göteborg och The Learning Lab i Stockholm AB.

– Vi plockar ut huvudmän utifrån den kännedom vi har om deras ekonomiska status. Vi ska vara där det finns en hög risk för att man gjort fel med bidraget. Vi tror alltså att det finns en större risk att dessa huvudmän sänkt sina kostnader, säger enhetschef Andreas Spång vid Skolverket, till TT.

Myndighetens egen utredning av likvärdighetsbidraget visar att kostnadsvillkoren för bidraget på sikt riskerar att öka skillnaderna mellan kommuner. Kommuner som sparar på skolan kan inte få bidrag, vilket kan göra att utsatta kommuner avstår från att söka.

– Regeringen är medveten om den kritik som har riktats mot att detta i vissa fall riskerar att leda till att kommuner inte vågar söka likvärdighetsbidraget. Vi ska därför se över kostnadsvillkoret, för att bidraget även i fortsättningen ska kunna leda till stärkt jämlikhet och kunskapsutveckling i svenska skolor, säger utbildningsminister Anna Ekström (S), till Lärarnas tidning.

Ändå fortsätter granskningen av bidragstagarna medan regeringen tittar på Skolverkets rapport.

– Vi är en myndighet och vi förhåller oss till de lagar och förordningar som finns, och då måste vi kontrollera dem, säger Joakim Feldt, enhetschef på Skolverket, till Lärarnas tidning.

Per-Erik Lorentzon, är mycket kritisk till likvärdighetsbidragets utformning.

Skolchefen i Vaggeryd, Per-Erik Lorentzon, menar att Vaggeryds status som tillväxtkommun påverkar kostnadsbilden.

– När klasserna ökar under året ser det ut som vi minskar kostnaderna per elev. Det är inget som händer av illvilja och staten behöver ha mer tillit till att kommunen vill sina barn och elever väl, säger han.

Per-Erik Lorentzon är ändå rätt säker på att slippa betala tillbaka.

– Men jag är jättekritisk till statens konstruktion av villkoren för statsbidraget. Vi får jobba extra mycket, vilket tar tid från av verksamheten. Vi pillar med böcker i stället för att utveckla undervisningen, eftersom det inte går att tacka nej till likvärdighetsbidraget, det rör sig om så stora summor, säger han.

Katarina Ivarsson är skolchef i Hofors.

Katarina Ivarsson.

– Konsekvensen blir att vi sparar på annat håll inom barn och utbildning, säger hon.
Hon oroar sig inte heller för att behöva betala tillbaka pengar.

– Vi ligger på gränsen, men jag är inte orolig för att vi ska bli återbetalningsskyldiga. Vi har

haft noga uppsikt över vilka kostnader vi har sparat på, sådana som inte berör likvärdig skola-bidraget, utan förskolan och kultursidan, och för tre år sedan la vi ner de sista nationella programmen, säger hon.

Likvärdighetsbidraget – detta har hänt:

  • Höstbudgeten 2018: Likvärdighetsbidraget instiftas efter ett förslag av Skolkommissionen. Totalt avsätts en miljard kronor för 2018, 3,5 miljarder 2019 och 6 miljarder 2020.
  • Februari 2019: Samtliga kommuner begär bidrag. Skolverket inleder granskning av kostnadskravet, det vill säga att det inte är tillåtet att uppbära statsbidraget om man samtidigt skär ner på kostnaden per elev.
  • Juni 2019: Sex kommuner och ett skolföretag krävs på 24 miljoner kronor i återbetalning till Skolverket. Många kommuner har tuffa besparingskrav, och larmar om svårigheten uppfylla kostnadskravet och samtidigt skära ner på budgeten generellt.
  • Augusti 2019: Bidraget riskerar att öka skillnaderna mellan kommuner, slår Skolverket fast i en rapport. Utbildningsminister Anna Ekström (S) avvaktar med att kommentera till regeringen gjort sin beredning av utredningen. Samtidigt utreder Statskontoret bidraget, den utredningen ska delredovisas i juni 2020.
  • September 2019: Gotlands kommun larmar om att de kan tvingas till uppsägningar på grund av effektiviseringskrav och kostnadsvillkoret. Likvärdighetsbidraget för 2020 sänks från 6 miljarder till 4,9. Budgeten slår hårt mot kommuner som tvingas betala tillbaka likvärdighetspengar.
  • Oktober 2019: Femton nya huvudmän väljs ut för granskning av Skolverket.

FÖLJ OSS GÄRNA PÅ INSTAGRAM!

ur Lärarförbundets Magasin