Läs senare

Skolverket granskar statsbidrag till friskolekoncern

Religiösa friskolorFlera ledamöter i den muslimska friskolekoncernen Al-Azhars ägarstiftelse har häktats för en rad grova ekonomiska brott. Nu ska Skolverket granska om skolhuvudmännen även gjort sig skyldiga till bidragsfusk.

– Utifrån att flera av medlemmarna i styrelsen anklagas för ekonomisk brottslighet vill vi försäkra oss om att de utbetalda statsbidragen inte använts på ett otillbörligt sätt, säger Joakim Feldt, chef vid Skolverkets handläggningsavdelning, till TT.

Granskningen rör stiftelsen i Örebro och Vällingby i västra Stockholm, samt ett dotterbolag till stiftelsen i Vällingby. Dessa tre huvudmän har tagit emot statbidrag på totalt cirka 14 miljoner kronor de senaste fyra åren.

– Eftersom det rör sig om ganska stora belopp tycker vi tycker att det är vår skyldighet att göra en fördjupad granskning. Vi måste vara absolut säkra på att bidragen går till det som de är avsedda för, säger Joakim Feldt.

De fem ledamöterna i Al-Azhars ägarstiftelse häktades tidigare i november för grov ekonomisk brottslighet. Misstankarna rör bland annat grov trolöshet mot huvudman, grovt bokföringsbrott och i ett fall även grovt penningtvättsbrott. Samtliga nekar till brott.

Bakgrund

Fem ledamöter i den muslimska friskolekoncernen Al-Azhars ägarstiftelse misstänks för grov ekonomisk brottslighet.

Misstankarna handlar bland annat om grov trolöshet mot huvudman, grovt bokföringsbrott och i ett fall grovt penningtvättsbrott. Samtliga häktades av Stockholms tingsrätt tidigare i november.

Det ska enligt uppgift till Aftonbladet bland annat handla om att stiftelsens styrelse godkänt ett lån på tio miljoner kronor som misstänks bryta mot stiftelselagen. Efter kritik omfördelade stiftelsen lånet till andra bolag, också på ett otillåtet sätt. Enligt Aftonbladet ska investeringen på tio miljoner röra ett företag som vill starta en muslimsk bank.

Skolverket ska säkerställa att statsbidrag till skolor används enligt syfte och uppställda villkor.

Källa: TT:s nyhetsarkiv, Aftonbladet, Skolverket

Skolverket har i dagsläget inga signaler om att bidrag kan ha använts fel.

– Vi gör regelmässiga uppföljningar och kontroller och i våra kontroller har vi inte fått några indikationer alls på att bidragen ska ha gått till fel saker, säger Joakim Feldt.

Om granskningen visar att bidragen inte har använts på rätt sätt kommer pengarna att krävas tillbaka.

– Har vi brottsmisstankar kan det också bli aktuellt med polisanmälan.

Däremot har Skolverket ingen möjlighet att frysa fortsatta utbetalningar. Det innebär att ytterligare statsbidrag kommer att betalas ut till de tre huvudmännen under november och december.

Eftersom vi inte har några indikationer i dag på att bidragen har använts på ett felaktigt sett kan vi inte heller hålla inne bidragsutbetalningar. Det skulle inte vara en rättssäker hantering, säger Joakim Feldt.

Al-Azhar driver friskolor med muslimsk inriktning på flera orter i landet och har varit i blåsväder förr. Att skolan i Vällingby hade könsuppdelade gymnastiklektioner väckte uppståndelse 2016.

För ett drygt år sedan kritiserade Skolinspektionen Al-Azhar för att hålla bön under lektionstid, vilket strider mot skollagen.

ur Lärarförbundets Magasin