Läs senare

Skolverket: Hot och våld ska aldrig accepteras

Skolan borde arbeta mer främjande och förebyggande, i stället för att bara åtgärda brott. Det säger Hugo Wester, undervisningsråd på Skolverket. Han har egentligen bara ett råd: börja innan något har hänt.

av Maria Lannvik Duregård
22 mar 2017
22 mar 2017
Hugo Wester, undervisningsråd på Skolverket. Foto: Anna Molander

— Det är klart att elever kan ryka ihop, men det börjar sällan med hot och våld. Det börjar med hur vi är mot varandra i klassrummet och i korridorerna.

Han understryker att skolan aldrig ska acceptera hot och våld. Vid misstanke om brott bör rektor överväga att anmäla det till polis eller socialförvaltning. Men målet måste vara att slippa hamna i att man måste polisanmäla.

Därför behöver man skapa ett tillitsfullt klimat, med närvarande vuxna, understryker han. Då blir det naturligt för eleverna att berätta när någon inte mår bra eller om en elev är taskig mot någon annan.

Det handlar också om att arbeta med normer, att se och respektera alla elever, så att ingen känner sig kränkt — men också för att ingen ska kränka någon annan.

Han betonar att det i grunden handlar om att ge alla elever samma möjligheter att lära sig och utvecklas.

— Det blir svårare om du har en klump i magen för att du är rädd att någon ska slå dig när du går förbi i korridoren.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin