Läs senare

Skolverket kan inte ändra reglerna för legitimation

ReplikVi ifrågasätter inte kompetensen hos de yrkesverksamma fritidspedagogerna men det är bara regeringen som kan göra ändringar i legitimationsförordningen. Vi har haft en dialog med utbildningsdepartementet, skriver Skolverket som svar till fritidspedagogen Carina Nilsson.

20 dec 2018

Om debattören

Anders Rabenius

Enhetschef lärarlegitimation på Skolverket

Skolverket vill varken ”nedvärdera yrkets pionjärer” eller ifrågasätta kompetensen hos de yrkesverksamma fritidspedagogerna, så som fritidspedagogen Carina Nilsson skriver på LT Debatt.

I vår myndighetsutövning måste vi följa de lagar och förordningar som riksdag och regering fattar beslut om.

I det här fallet är reglerna utformade på ett sätt som gör att personer som utbildade sig före 1977 års högskoleförordning inte kan få behörighet att undervisa i fritidshemmet. Anledningen är att utbildningarna inte motsvarar en högskoleutbildning vilket är ett krav.

Om fritidspedagoger som är utbildade före 1977 ska kunna få behörighet att undervisa i fritidshemmet är ytterst en politisk fråga. Skolverket kan inte ändra i en förordning. Det är det bara regeringen som kan. Med anledning av detta har vi därför haft en dialog med utbildningsdepartementet.

Om LT Debatt

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Debattera hos oss!

Välkommen att göra din röst hörd i Lärarnas tidning. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv max 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararnastidning.se

ur Lärarförbundets Magasin