Läs senare

Skolverket: Klyftorna mellan skolor har ökat

Skillnaderna mellan olika skolors resultat har fördubblats på 15 år och betydelsen av vilken skola en elev går i har ökat. Det visar en rapport från Skolverket som presenterades på fredagen.

04 maj 2012

Det fria skolvalet har fortsatt att öka skolsegregationen. Skillnaderna i resultat mellan såväl elever, klasser, skolor som kommuner har ökat stadigt sedan 1998. Det konstaterar Skolverket i en analys av betyg och kunskapsmätningar från de senaste 15 åren.

Men samtidigt tar segregationen nya former. Även om den socioekonomiska bakgrunden har fortsatt stor betydelse för elevernas resultat, så beror de ökade klyftorna framför allt på att elever med hög studiemotivation, oavsett bakgrund, samlas på samma skolor. Vilket i sin tur innebär att andra skolor dräneras på duktiga elever.
– Vilken skola en elev går i har fått ökad betydelse. Eleverna påverkas av sin omgivning. Det handlar både om skolkamraterna och om lärarnas förväntningar, säger Anders Auer, statistikansvarig på Skolverket.
Detta beror på att lärarna tenderar att ha högre förväntningar på samtliga elever i skolor där många är motiverade.

Undervisningsrådet Jonas Sandqvist tror inte att lärarna medvetet ställer olika krav på olika grupper men betonar att det ingår i den professionella yrkesrollen att undvika det.
– Lärarskicklighet kan motverka och överbygga dessa förväntningar.

Skolverkets generaldirektör Anna Ekström hymlar inte med att den minskade likvärdigheten sannolikt är ett resultat av det fria skolvalet. Samtidigt slår hon fast att det finns ett samband mellan likvärdighet och goda skolresultat generellt.
– Vi har tre länder som vi brukar jämföra oss med, Kanada, Sydkorea och Finland. Samtliga av dessa länder har både hög likvärdighet och goda resultat, säger Anna Ekström.

ur Lärarförbundets Magasin