Läs senare

Skolverket kräver att Facebook stoppar fuskare

Nationella provSociala medier måste ta sitt ansvar för att få bukt med den allt större spridningen av de nationella proven. Konton som sprider prov måste stängas, anser Skolverket.

26 nov 2018

De senaste åren har fusk och otillåten spridning av nationella prov accelererat. Det är allvarligt eftersom proven bidrar till en rättvis betygssättning, skriver Anders Boman, enhetschef på Skolverket, i en debattartikel i Dagens Nyheter.

Skolverket har det här läsåret skärpt rutinerna för hantering av proven, men det räcker inte. Facebook, Snapchat, Instagram och andra aktörer måste ta sitt ansvar och stänga av användare som säljer och sprider prov, framhåller han.

Skolverket har polisanmält konton som säljer prov, men polisen har lagt ner förundersökningar i brist på lämplig brottsrubricering. Därför vill Skolverket att regeringen ger polisen lagstöd för att agera mot fusket.

ur Lärarförbundets Magasin