Läs senare

Skolverket: Lita på lärarnas kunnande i betygsättningen

VägledningLärarnas egen yrkeskunskap ska väga tyngre när betygen sätts och överdriven dokumentation kan rensas bort. Det poängterar Skolverket i sina nya allmänna råd.

av Daniel Persson
31 okt 2018
31 okt 2018

Ett betyg ska vara resultatet av att en lärare har utvärderat all kunskap eleven visat, inte att man uppfyllt olika kriterier i en mall. Skolsverige behöver lägga om fokus till att lita på lärarna när det gäller att bedöma elever. Det menar Skolverket i sina nya allmänna råd om betyg.

– Vår utgångspunkt är att lärares professionella yrkeskunnande behöver få mer utrymme i betygsättningen. Vi vill betona vikten av det och ge stöd i att lärarna till exempel inte ägnar sig åt betungande dubbeldokumentation, säger Anna Westerholm, avdelningschef på Skolverket.

Skolverket varnar för att låta betygsättningen avgöras av detaljerade bedömningsmatriser, som uppges kunna ”leda till att begränsade underlag ges samma vikt som mer omfattande underlag.” Det poängteras att elever ska ha chansen att visa sina kunskaper på många olika sätt, i skilda sammanhang och såväl muntligen och skriftligen. Det viktiga är att läraren vet vad eleven kan, även om det inte finns dokumenterat på något standardiserat sätt.

Återigen är det grundtanken om större tillit till läraren som ligger bakom.

I de nya allmänna råden står det bland annat att ”Läraren avgör vilken dokumentation som behövs för att stödja elevernas kunskapsutveckling/…/Det finns inga krav på att läraren ska dokumentera alla kunskaper vid både formella och informella bedömningssituationer. Det finns inte heller några bestämmelser om hur dokumentationen ska utformas./…/Det är till exempel inte ändamålsenligt att dokumentera samma uppgifter flera gånger i olika dokumentationssystem, till exempel både i en fysisk portfolio och i en digital plattform.”

– Det absolut viktigaste vi vill att lärarna ska ta med sig är att planeringen av undervisningen och undervisningen är det de ska ha mycket fokus på. Det vill vi verkligen understryka i de allmänna råden och hoppas att det ska kännas som ett bra stöd för lärarna, säger Anna Westerholm.

Lärare ges också vägledning när det gäller skollagen som säger att de nationella proven ska beaktas särskilt i betygssättningen.

Blir det inte förvirrande för lärare att höra att deras yrkeskunnande ska väga tyngre samtidigt som det trycks på vikten av nationella prov?

– Nej, jag tycker faktiskt inte det. Resultatet på de nationella proven är något läraren måste förhålla sig till, men det står inte att det ska väga si eller så många procent i bedömningen, utan detta är också något som läraren i sin professionalism måste fundera på, säger Anna Westerholm.

Här kan du läsa Skolverkets nya allmänna råd om betyg (extern länk)

Läs också: Betygsexperterna kommenterar de nya allmänna råden.

ur Lärarförbundets Magasin