Läs senare

Skolverket: Om 15 år saknas 45 000 lärare

LÄRARBRISTENLärarbristen minskar. Men fortfarande kommer det att saknas cirka 45 000 behöriga lärare och förskollärare om 15 år, enligt Skolverket.

09 dec 2019
Skolverket: Om 15 år saknas 45 000 lärare
Enligt Skolverkets nya prognos kommer det saknas cirka 45 000 lärare om 15 år. FOTO: Colourbox

Uppgifterna låg ute i ett pressmeddelande på Skolverkets hemsida en stund på måndagen.
Enligt pressmeddelandet minskar lärarbristen jämfört med den prognos som gjordes 2017, då det bedömdes att underskottet på lärare skulle vara 80 000 lärare om 15 år. Det går alltså i rätt riktning, men ”läget är fortsatt bekymmersamt”, skriver Skolverket.

Förändringen förklaras med att befolkningsökningen beräknas avta, främst på grund av förändrad migration.

De lärarkategorier som främst kommer att saknas är ämneslärare i årskurs 7-9, grundlärare i årskurs 4-6 samt yrkeslärare. Efterfrågan på lärare är, inte oväntat, som störst i de tre storstadslänen. De svarar för hälften av det totala behovet.

– Prognosen visar på en fortsatt stor brist på lärare. Vi har en positiv resultatutveckling i svensk skola. Den ska vi stärka ytterligare, men då krävs att elever har tillgång till behöriga lärare, säger Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson i pressmeddelandet.

Myndighetens nya prognos över lärarbehovet presenteras i morgon tisdag. Pressmeddelandet låg på myndighetens webb en stund i dag, vilket var ett misstag. Enligt Skolverkets presschef Mattias Ragert stämmer innehållet, men myndigheten inte kommer att kommentera det förrän i morgon.

Källa: Skolverket

Skolverkets prognos över lärarbristen

Totalt behöver omkring 188 500 lärare och förskollärare att behöva examineras från lärarutbildningen fram till år 2033.
   Med dagens nivåer av antal nya lärarstudenter och andel som slutför utbildningen beräknas omkring 144 000 examineras till 2033.
   Det ger en brist på cirka 45 000 behöriga lärare och förskollärare om 15 år.
   I den förra prognosen, från 2017, beräknades bristen till cirka 80 000.

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin