Läs senare

Skolverket öppnar för undervisning in i juli

CORONAVIRUSETSkolverket öppnar för skolarbete ända in i juli – om corona gör att skolorna stänger.
– Man kan sitta hemma och studera antiken, säger Peter Fredriksson, generaldirektör.

av Emma Olsson
13 mar 2020
13 mar 2020
Skolverket öppnar för undervisning in i juli
Peter Fredriksson på Skolverket förtydligar vad som gäller på Sveriges skolor under coronautbrottet.

På söndagen kom förordningen och regeringens kommentarer till besluten, så skolhuvudmän och rektorer ska få stöd hur dessa ska tolkas. Bestämmelserna får tillämpas om det behövs för att elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska kunna tillförsäkras sin rätt till utbildning enligt skollagen, enligt Regeringskansliet.

Bland annat skriver man att ”en huvudman för grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola eller gymnasiesärskola får besluta att elever ska ges undervisning där läraren och eleven är åtskilda i rum men inte i tid, eller är åtskilda i både rum och tid”.

Skolverket deltog under fredagens presskonferens på Folkhälsomyndigheten, för att förtydliga de regler som gäller för de skolor som stänger och vars elever måste läsa hemma.

– Det man måste göra är att fundera på i vilken utsträckning eleverna kan få hemuppgifter så att skolarbetet kan fortgå, trots att eleverna inte går i skolan. Det vill säga att elever kommer att sitta hemma och räkna matematik, läsa skönlitteratur eller studera antiken eller vad man kan göra, säger Peter Fredriksson, Skolverkets generaldirektör.

Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson är tydlig med att hemarbetet inte kommer att kunna motsvara reguljära lektioner.

Då kan det bli fråga om stängning

  • Huvudman beslutar i samråd med smittskyddsläkare.
  • Det kan ske när Folkhälsomyndigheten så rekommenderar, eller om personalen är sjuk och det inte går att bedriva undervisning, eller om ett område är lagt i karantän och det inte går att ta sig till skolan – till exempel för att transporterna inte fungerar.
  • Läs förordningen här. ”Bestämmelserna får tillämpas om det behövs för att elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska kunna tillförsäkras sin rätt till utbildning enligt skollagen”, skriver regeringen.

– Det här kommer inte att ersätta all den undervisning eleverna skulle få annars. Man måste fundera på hur mycket hemuppgifterna motsvarar i undervisning. Förordningen talar om hur man kan kompensera detta. När skolan öppnar igen kan man lägga till timmar. Då kan man förlänga skoldagarna. Man kan också lägga undervisning på lördagar och söndagar. Man kan också behöva lägga undervisning på lov, och att terminen inte tar slut i början av juni utan skolarbetet fortsätter, kanske en bit in i juli. Man kan göra så att undervisningen fortsätter under nästa läsår, säger han.

Det sista gäller dock inte elever i årskurs nio, som lämnar skolan.

– I ett läge där skolan stänger under en längre period måste man beakta niornas rätt att få undervisning, säger Peter Fredriksson.

Han poängterar också att alla stängningar sker efter beslut av huvudman och smittskyddsläkare.

– Det är inte fritt för rektor att fatta beslut hur som helst, säger Peter Fredriksson.

Lärarförbundet välkomnar beskedet från regeringen att rektorer och huvudmän endast kan stänga skolor i samråd med smittskyddsläkare. ”Ett efterlängtat tydliggörande av vad som är myndigheters och vad som är skolledningarnas ansvar”, skriver Lärarförbundet på Instagram.

Under måndagen räknar Skolverket och Folkhälsomyndigheten med att publicera råd till skolor som håller öppet.

DÅ KAN HUVUDMÄN STÄNGA SKOLOR

Från och med måndag den 16 mars får huvudmännen utökade möjligheter att med stöd av en förordning anpassa skolverksamheten, till exempel genom att erbjuda fjärr- eller distansundervisning.

Den förordning som regeringen har beslutat om kan tillämpas i fyra olika situationer. Det handlar om när en huvudman på grund av coronaviruset håller eller har hållit en skola stängd:

  • på grund av att en så stor andel av personalen är frånvarande med anledning av coronaviruset att det inte går att bedriva verksamheten,
  • efter samråd med smittskyddsläkare för att motverka smittspridning,
  • därför att skolan ligger i ett område som Folkhälsomyndigheten beslutat ska vara avspärrat, eller
  • på grund av en rekommendation från Folkhälsomyndigheten.

Källa: Utbildningsdepartementet och Skolverket

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin