Läs senare

Skolverket sågar ”översättning” av läroplanen

Företaget InfoMentors bearbetning av läroplanen som används av tusentals lärare kritiseras kraftigt av Skolverket som hävdar att materialet innehåller felaktigheter.
– Det kan bli problem både med rättssäkerheten och med likvärdigheten för eleverna, säger Ingrid Lindskog, enhetschef på myndigheten.

01 Nov 2012

Magasinet ”Heja” lanserades i veckan på Skolforum i Stockholm. Det kostar 89 kronor och innehåller Skolverkets kunskapskrav i alla ämnen i grundskolan samt InfoMentors egen bearbetning, vars syfte är att göra kursplanernas ”komplexa och byråkratiska språk” enklare att ta till sig.

Ingrid Lindskog som är chef för grundskoleenheten på Skolverket uppmanar skolorna att kritiskt granska materialet.

– Läroplaner är juridiska dokument och om man ”översätter och förenklar” kan det lätt bli att man i stället förvanskar och trivialiserar. Då blir det problem både med rättssäkerheten och med likvärdigheten för eleverna.

Hon menar att ”Heja” innehåller flera felaktigheter.

– Bland annat har man skapat kunskapskrav i årskurs 3 i ämnen där de inte finns, vilket ju svär mot riksdagens beslut. Vi har också sett exempel på att innehållet i kursplanerna har ”förenklats” så att betydelsen blivit förändrad.

Enligt Ingrid Lindskog kan det bli oklart för lärare, elever och föräldrar vilka dokument som egentligen styr undervisningen.

– Särskilt om de dessutom innehåller felaktigheter. Det finns inga garantier för att detta material överensstämmer med kunskapskraven. Skolverket har producerat en hel rad eget stödmaterial, filmer och annat som är gratis att ladda ner på vår webb.

Hon betonar att lärarna behöver jobba med styrdokumenten och också förklara dem för elever och föräldrar.

– Det är en del av lärarnas profession att arbeta med tolkningar och konkretiseringar av läroplanerna.

Föregångaren till "Heja” kallas ”Ordlistan” och enligt uppgifter från InfoMentor har 35 procent av grundskolans lärare spridda på över 1.500 skolor ett exemplar av denna. Företaget omsatte nästan 18 miljoner kronor 2011.

Mats Rosenkvist är VD på InfoMentor. Han menar att företaget bara erbjuder något som alla lärare måste göra i alla fall.

– Att förtydliga kursplanerna ingår i lärares uppdrag. Och många ser det som en väldig utmaning. Skolverkets stödmaterial ger bara enstaka exempel medan magasinet Heja konsekvent översätter kunskapskraven i alla ämnen till ett språk som eleverna kan ta till sig.

Angående felaktigheter så medger han att det alltid är en utmaning att förenkla en text med bibehållet innehåll.

– Jag ska inte sticka under stol med att det är en tolkning som vi gör. Men vi har haft lärare och språkexperter som har jobbat med detta i ett halvår för att det ska bli så bra som möjligt. Det här är ett stödmaterial och vi menar inte att man ska lägga kunskapskraven åt sidan utan att de ska komplettera varandra.

Att de valt att ta med kunskapskrav som inte finns hävdar han är en service till elever och föräldrar.

– I nio ämnen finns det bara kunskapskrav i år sex. Det är fullständigt oförståeligt att det är på det viset. Detta är efterfrågat och har fått mycket positivt gensvar från lärare.

ur Lärarförbundets Magasin