Läs senare

Skolverket säger nej till rektorstitel på förskolechefer

UtredningSka förskolechefer kallas rektorer? Ja! svarar Lärarförbundet på ett förslag som just har varit på remiss. Nej! säger Lärarnas riksförbund och Skolverket. Ett förslag om en obligatorisk, men kort, utbildning för förskolechefer splittrar också remissinstanserna.

av Lisa Blohm
08 nov 2017
08 nov 2017
Björn Åstrand.

Utredaren Björn Åstrand ska på regeringens uppdrag föreslå åtgärder för att ge lärare, förskollärare, rektorer och förskolechefer bättre förutsättningar att utföra sina uppdrag. Ett delbetänkande har nu varit på remiss.

Utredningen föreslår bland annat att även förskolechefer ska kallas rektorer. Det saknas starka skäl för att kalla skolledare på olika nivåer för olika saker, anser utredaren.

Pia Rizell, Lärarförbundet.

Lärarförbundet har länge velat ha ett titelbyte och är i sitt remissvar mycket positivt till förslaget.

– Det jublade vi för i referensorgan förskola som jag leder i Lärarförbundet. Det är bra att man ser att uppdraget är ett likvärdigt uppdrag och att man verkligen på riktigt menar att förskolan är första delen i ett svenskt skolsystem, säger Pia Rizell, själv förskollärare och ledamot i Lärarförbundets förbundsstyrelse.

Sveriges skolledarförbund och Göteborgs universitet ställer sig också på utredarens sida. Men flera tunga remissinstanser är negativa. Dit hör Friskolornas riksförbund, Skolverket och Lärarnas riksförbund. Skolverket ser förskolechef som en inarbetad titel som bör behållas och ser enligt remissvaret en risk för att ” de olika ansvarsområden som en förskolechef respektive rektor faktiskt har blandas samman”.

I delbetänkandet föreslås också att förskolechefer, liksom dagens rektorer, ska gå en obligatorisk befattningsutbildning. För rektorer i skolan är en sådan utbildning 30 poäng. För förskolecheferna föreslås i stället 7,5 poängs utbildning.

Även här spretar åsikterna från remissinstanserna. Det finns visserligen ett brett stöd för krav på en befattningsutbildning. Men Lärarförbundet, Sveriges skolledarförbund och Skolverket med flera gör en tydlig tumme ned för en utbildning på 7,5 poäng.

Skolverket varnar för en ”alltför övergripande och ytlig utbildning”. Norrköpings kommun avstyrker också från en enklare utbildning för förskolechefer. Tvärtom skulle samma utbildning för alla göra det lättare att byta mellan rektorsjobb på olika nivåer, och utvecklas inom kommunen, framhålls det i remissvaret.

Lärarförbundet tycker att det är ”anmärkningsvärt att utredningen på detta sätt har valt att markera mot förskolans rektorer”.

– Det stänger ju också dörren. Man är rektor, man har gått en rektorsutbildning, men man kan inte byta skolform, säger Pia Rizell.

Ett viktigt skäl till förslaget om en kortare utbildning för just förskolechefer är att det annars kan bli praktiskt svårt för små förskolor om chefen är på utbildning. Det kan exempelvis bli dyrt och svårt att lösa personalförsörjningen. Bland dem som säger ja till en utbildning begränsad till 7,5 poäng finns Lärarnas riksförbund och Friskolornas riksförbund.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tar ingen tydlig ställning i frågan, utan efterlyser en utvärdering av hela befattningsutbildningen för rektorer. SKL tycker att det bör undersökas om utbildningen verkligen är det bästa sättet att stärka nya rektorer i sin roll.

Björn Åstrands utredning

 • Björn Åstrand, dekan vid lärarutbildningen i Karlstad utreder på regeringens uppdrag ”Bättre skola genom mer attraktiva lärarprofessioner”.
 • I juni kom delbetänkandet ”Utbildning, undervisning och ledning – reformvård till stöd för en bättre skola”, SOU 2017:51. Ett slutbetänkande ska överlämnas senast den 1 december. 

Delbetänkandet innehåller ett stort antal förslag. Många remissinstanser kommenterar bara en del av dem. Ett förslag som verkar okontroversiellt är att alla fritidspedagoger, även de med en gammal examen, ska kunna få legitimation från den 1 juli nästa år. I de remissvar som Lärarnas tidning har gått igenom finns inga invändningar mot förslaget.

Mer diskussion vållar utredarens förslag om att även yrkeslärare ska vara legitimerade från juli 2022. Exempelvis vill SKL och Friskolornas riksförbund ha kvar undantaget.

Vårt urval

Lärarnas tidning har gått igenom svar från dessa remissinstanser:

 • Arbetsförmedlingen
 • Barnombudsmannen
 • Friskolornas riksförbund
 • Göteborgs universitet
 • Lärarförbundet
 • Lärarnas riksförbund
 • Malmö stad
 • Norrköpings kommun
 • Skolinspektionen
 • Skolverket
 • Socialstyrelsen
 • Specialpedagogiska myndigheten
 • Sveriges Kommuner och Landsting
 • Sveriges skolledarförbund
 • Universitetskanslersämbetet
 • Univerisitets- och högskolerådet

 

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin