Läs senare

Skolverket skriver om kommentarer till kursplaner

Skolverket kommer att justera och förstärka stödmaterialet till grundskolans kursplaner i biologi, fysik och kemi. Detta efter att kritik framförts om att det inte tydligt framgår att undervisningen ska bygga på etablerad vetenskap.

13 jan 2016

I Skolverkets kommentarer till läroplanen för grundskolan framställs naturvetenskapen som en ideologi bland andra. Det anser fyra debattörer, varav tre professorer, som häromdagen framförde kritiken på Dagens Nyheters debattsida. Enligt debattörerna framgår det inte tillräckligt tydligt i kommentarmaterialen till kursplanerna i biologi, fysik och kemi att undervisningen ska bygga på vetenskaplig grund, vilket ska vara fallet enligt skollagen. 
 

Detta öppnar för att det i skolan exempelvis är okej att jämställa den vetenskapligt baserade evolutionsteorin med andra sätt att beskriva världen och livets uppkomst, som till exempel den så kallade kreationismen, argumenterar de. 
 

Skolverket tar nu till sig av kritiken. I ett svar på samma tidnings debattsida på nätet skriver på onsdagen Ulrika Lundqvist, chef enheten för förskola och grundskola, och undervisningsråd Olof Andersson, att Skolverket inte jämställer pseudovetenskap med etablerad vetenskap. För att undvika misstolkningar kommer därför myndigheten att ” i kommentarmaterialen i biologi, fysik och kemi ytterligare förtydliga det vetenskapliga perspektivets särställning i kursplanerna.” 

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin