Läs senare

Skolverket tänker om – hjärnforskare får tycka till om läroplanen

KunskapskravSkolverket har tänkt om och välkomnar nu elevhälsans yrkesgrupper och hjärnforskare i arbetet med skolans styrdokument.
– Men ska kunskapskraven sänkas är det en fråga för regeringen, säger generaldirektör Peter Fredriksson.

av Karin Lindgren
11 apr 2018
11 apr 2018
Ur Lärarnas tidning, nr 5 2018.

Hade Skolverket tagit del av elevhälsans och hjärn- och kognitionsforskarnas kunskap om barns utveckling hade vi inte hamnat i dagens situation med teoretiska överkrav på vissa barn, menar dessa professioner själva.

Men ingen av dem fick vara med när Lgr11 och kunskapskraven togs fram, kunde Lärarnas tidning  nyligen avslöja.

Peter Fredriksson, generaldirektör  Skolverket.

Så ska det inte gå till, förklarar Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.

– När vi tog fram förslaget till reviderad läroplan för förskolan vidgade vi kretsen som var med i arbetet. Vi ska fortsätta vända oss till en mycket bredare grupp än tidigare utifrån vetskapen om de svårigheter flera av grundskolans elevgrupper har att nå målen. Vi vill involvera alla professioner som har djup kunskap om elevernas kognitiva utveckling, säger han.

Ett av Skolkommissionens föreslag var att Skolverket kontinuerligt ska följa upp kursplaner och kunskapskrav istället för att det kommer en ny stor reform vart 15:e år. Man jobbar nu mer systematiskt enligt den linjen.

Skulle Skolverket komma fram till att kunskapskraven är så luddiga som många anser, kan man förtydliga dem språkligt och jobba med stöd till lärarna så att de bättre förstår hur de ska jobba med eleverna utifrån kursplanerna. Men sänka nivån för betyget E kan inte Skolverket göra.

–  Det är politikerna i regeringen som fattar beslut om kravnivån. Däremot kan vi föreslå förändringar om vi anser att det är befogat, säger Peter Fredriksson.

Jan Björklund.

Jan Björklund (L), som var utbildningsminister när Skolverket fick uppdraget att ta fram Lgr1, avböjer att svara på Lärarnas tidnings frågor om varför kravnivåerna hamnade där de hamnade.

Enligt Erik Bentzboe, skolpolitisk talesperson för Moderaterna, var intentionen aldrig att det skulle bli ett så extremt fokus på abstrakta förmågor så tidigt. Han anser att den dåvarande alliansregeringen borde ha följt upp arbetet och reformen bättre.

Erik Bengtzboe.

– Det har blivit ett oförlåtande system för elever som har det svårt av olika anledningar eller är sena i sin mognad, säger han.

Utbildningsminister Gustav Fridolin tycker att kunskapskraven kan förtydligas och konkretiseras men vänder sig mot bilden av att det skulle finnas en stor grupp elever som inte KAN analysera och nå målen. Den bilden är förenklad och leder till uppgivenhet, enligt honom.

Gustav Fridolin, utbildningsminister.

– Vi vet ju att det finns skolor som har många elever med npf-problematik där alla blir behöriga till gymnasiet. Det handlar inte om glädjebetyg utan om förväntningar, organisation och hur man använder elevhälsans kompetens. Med rätt stöd tror jag att det går det att hjälpa väldigt många fler elever än idag att nå målen, säger Gustav Fridolin.

Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Det tror även gymnasieminister Anna Ekström. Hon anser ändå att det kan finnas anledning att titta på E-nivån och att man då ska ta hänsyn till barns mognad och utveckling.

– I ett sådant arbete är det viktigt att lärarna har ett stort inflytande så att det blir en djup professionell diskussion. För mig är det självklart att även elevhälsan är med, säger Anna Ekström.

Var femte pojke och var sjunde flicka

  • 18.600 elever, 17,5 procent av dem som gick ut årskurs nio vårterminen 2017, var inte behöriga till ett nationellt gymnasieprogram. Bland flickorna var andelen obehöriga 13,6 procent och bland pojkarna 20,8 procent.
  • Förra sommaren gav regeringen en särskild utredare i uppdrag att kartlägga skolornas arbete med stöd och elevhälsa. Senast i januari 2019 ska utredaren lämna förslag på åtgärder som gör det lättare för elever att klara kunskapskraven.

ur Lärarförbundets Magasin