Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

Skolverket vill begränsa det fria skolvalet

Skolsegregationen ökar och nu vill Skolverket att det fria skolvalet begränsas.

26 maj 2015

En sådan begränsning kan vara en gemensam kö för både kommunala och fristående skolor, något som regeringen i ett tilläggsdirektiv gett i uppdrag åt skolkostadsutredningen att titta på.

– Som förälder ska man vara trygg med att det är samma villkor för alla barn, sa utbildningsminister Gustav Fridolin till Aftonbladet när han presenterade tilläggsdirektivet.

En annan begränsning kan vara finansiell styrning, vilket OECD nämner som ett verktyg att öka mångsidigheten i skolorna i sin rapport om det svenska skolsystemet.

Nu vill Skolverket att Skolkommissionen får i uppdrag att titta närmare på frågan.

– För att vara ett land med så mycket marknadslösningar har vi få lösningar för att utjämna snedrekryteringen i skolorna, säger Skolverkets generaldirektör Anna Ekström till nättidningen Altinget.

I sin lägesrapport för 2015 lyfter Skolverket fram två exempel på initiativ som redan tas för att motverka skolsegregationen. Det ena handlar om att man bygger stora skolor i stadskärnan med ett stort upptagningsområde. Det andra är att flytta hela klasser från en skola till en annan, vilket man gjort i Malmö. Skolverket ska undersöka hur dessa åtgärder påverkat skolsegregationen.

ur Lärarförbundets Magasin