Läs senare

Skolverket vill ha femårsgräns


”Flerårig erfarenhet” är för vagt och tolkningsbart. Det bör ersättas med ett krav på minst fem års erfarenhet av undervisning i de ämnen där läraren/förskolläraren saknar behörighet.
Det anser Skolverket i sitt remissvar på regeringens promemoria om de senaste undantagsreglerna i legitimationsreformen.

23 apr 2013

Enligt Skolverket är ”flerårig” definitionsmässigt minst två år. Det är för lite erfarenhet för att få lokal behörighet i ett ämne där utbildning saknas. Dessutom kan man utgå ifrån att huvudmännen kommer att göra olika bedömningar av ett så vagt begrepp. Därför är ett femårskrav bättre.

Skolverket vill också veta…

… om undantaget för erfarna lärare över 50 även gäller speciallärarexamen inom särskolan och specialskolan. Enligt ett liggande förslag gäller en förlängd övergångsperiod till 2018 för denna grupp.

…om förskollärare ska kunna bli lokalt behöriga att undervisa i grundskolan och gymnasiet.

…om lärare utan formell behörighet för förskolan ska kunna få lokal behörighet där.

Remisstiden har gått ut och regeringen kommer med en proposition med alla förändringar av behörighetsreglerna under våren. Säger riksdagen ja träder de i kraft den 1 december i år.

 

ur Lärarförbundets Magasin