Läs senare

Skolverket vill veta vad du tycker om kursplanerna

EnkätFrån och med tisdagen får alla lärare chansen att tycka till om Skolverkets riktlinjer till nya kurs- och ämnesplaner. Samtidigt presenterar myndigheten konkreta exempel på möjliga förändringar.

av Kristian Lönner
08 jan 2019
08 jan 2019
Foto: Mats Thorén

Skolverket började arbetet med att revidera kurs- och ämnesplanerna under förra året tillsammans med lärare, forskare, fackförbund och andra myndigheter. Nu går arbetet in i ett nytt skede där alla lärare ute i landet har chans att svara på en enkät om de riktlinjer som ska styra arbetet framåt.

Syftet med att förändra kurs- och ämnesplanerna är att lärarna ska få bättre verktyg i arbetet med att undervisa och betygsätta eleverna, säger Anna Westerholm, chef på läroplansavdelningen på Skolverket, i ett pressmeddelande.

– Kursplaner och inte minst kunskapskraven väcker debatt och vi räknar med att få in många synpunkter. Det blir ett digert men mycket viktigt arbete att väga samman lärarnas synpunkter, säger hon.

I riktlinjerna som Skolverket nu presenterar vill myndigheten tydligare betona faktakunskaper, göra kunskapskraven mindre detaljerade och visa på kunskapsutvecklingen mellan stadierna i grundskolan och mellan de olika kurserna på gymnasiet.

På Skolverkets hemsida går det också att läsa konkreta exempel på hur formuleringarna i kurs- och ämnesplanerna kan komma att förändras. Något som går igen i många av exemplen är att innehållet i kurserna är mindre detaljstyrt. Samtidigt återkommer uttrycket ”kunskaper om” i de fall där fakta och förståelse betonas tydligare än tidigare.

Revideringen som Skolverket nu arbetar med gäller samtliga kursplaner på grundskolenivå och ett tiotal ämnesplaner för gymnasiet. De slutgiltiga förslagen kommer att läggas fram under 2019 och kan börja gälla höstterminen 2020 förutsatt att riksdagen fattar beslut i frågan.

Enkäten är öppen att svara på mellan den 8 och 27 januari.

Här kan du svara på enkäten (länk till Skolverket)

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin