Läs senare

Skolverkets sajt nere under nationellt prov

Nationella provDelar av de nationella proven — som skrivs i dag — har läckt ut. Nu ligger dessutom Skolverkets hemsida nere.
Oroliga lärare har under morgonen kommunicerat via sociala medier om hur de ska hantera situationen.

17 mar 2017
Skolverkets sajt svarar inte på anrop.

Skolverkets hemsida ligger nere sedan strax efter klockan 9. Det har inga kopplingar till läckan av de nationella proven som spreds via Snapchat på torsdagen, säger pressekreterare Helena Messing.

– Det är en hårdvara som har gått sönder. Vi kan i nuläget inte säga när det kommer att vara åtgärdat, säger hon.

Under tiden kommer idel frågor från oroliga lärare om hur de ska hantera de nationella proven som i skrivande stund delas ut till Sveriges niondeklassare.

I går meddelade Skolverket att flera elever hade uppmärksammat att provet i svenska, delprov C, hade läckt ut och spridits på social medier.

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström säger i en kommentar, enligt Aftonbladet:

– Det är mycket allvarligt att provet läckt ut. De nationella proven är viktiga för eleverna och för betygsättningen. Det här drabbar alla elever som kämpar och sliter och alla lärare som följer reglerna. Om provet hanteras enligt reglerna ska detta inte hända.

Rektorer som misstänker att provet läckt ut på deras skola får avgöra om de ska ta fram ett ersättningsprov. Ett sådant prov kommer inte att vägas samman med de tidigare delproven A och B i det nationella provet.

Rektor ytterst ansvarig

Skolverkets rutiner för att motverka fusk

Så här skriver Skolverket om hur fusk ska motverkas.

”Vi har tydliga regler om vilka hjälpmedel som är tillåtna. När det gäller själva hanteringen så har vi separerat facit från själva provet, vilket gör att förpackningen till facit inte behöver öppnas förrän provet har skrivits. Skolan har en skyldighet att hantera och genomföra proven på ett sätt som förhindrar fusk. Det är rektorn som är ytterst ansvarig för detta. Om detta inte görs så riskerar proven syfte att förfelas och elever missar en chans till en bedömning utifrån nationellt framtagna prov.”

ur Lärarförbundets Magasin