Läs senare

Skönhetsrådet vill stoppa skolrivning

SkolbyggnaderStockholms stad vill riva en kommunal grundskola för att bygga större. Men skönhetsrådet kräver att 50-talsbyggnaden bevaras.

av Daniel Persson
28 Nov 2018
28 Nov 2018
Blackebergsskolan i Stockholm. Foto: Bysmon/Wikimedia Commons

Blackebergsskolan i västra Stockholm räcker inte till för det växande elevunderlaget. Det kommunala fastighetsbolaget Sisab har begärt att få riva skolan och bygga en större på samma plats, skriver Mitt i Bromma.

Ansökan väcker ont blod hos Skönhetsrådet. I remissvaret till stadsbyggnadskontoret skriver rådet att skolan är en av stadsdelens viktigaste byggnader och att hela områdets karaktär och ”avläsbarhet” skulle förändras om den försvann. Någon tilltro till att nybygget skulle bli lika tilltalande har Skönhetsrådet inte.

”Den befintliga skolan speglar 1950-talets humanistiska ideal med låga byggnader och goda vistelsemiljöer utomhus för eleverna. En nybyggd skola kommer dessutom aldrig att få lika hög kvalitet i komposition, gestaltning eller material som den befintliga” står det i remissvaret.

– Det är som alltid en smaksak. Vi tycker ju att vi bygger fint och vi fick pris för Långbrodalsskolan där vi gjorde en tillbyggnad för två år sedan. Den är jättehäftig och blev utsedd till Årets Stockholmsbyggnad 2018, säger Thomas Bergsell, pressansvarig på Sisab, till Lärarnas tidning.

Blackebergsskolan

Blackebergsskolan har klasser i F-6 och cirka 385 elever. Den byggdes som en folkskola 1951 och är ritad av arkitekten Åke E Lindqvist. 

Det är brist på tomter i området som gör att det inte bedöms möjligt att bevara den gamla fastigheten och bygga ut runt den. Den snart 70-åriga skolan har enligt Sisab många ytor som är svåra att använda effektivt. Genom att bygga smartare ska kapaciteten öka från dagens 385 elever till runt 900 utan att särskilt mycket mer mark tas i anspråk.

– Behovet av fler elevplatser i det här området är väldigt stort med tanke på alla nybyggnationer och barn som föds. Man får inte plats med fler elever i dagens Blackebergsskola, den är redan full. Personalen har flaggat för att de har det tufft under rådande omständigheter, säger Thomas Bergsell.

ur Lärarförbundets Magasin