Läs senare

Skuggning kan ge nya lösningar

ReportageLärarna på Birkaskolan var på fortbildningskurs i Italien, jobbskuggade kollegor i Polen och återvände hem fyllda med intryck och tankar kring undervisning.

av Sten Feldreich
12 nov 2019
12 nov 2019
Linda Svensson, Magdalena Gubernat och Per Eriksson tycker att fler svenska skolor borde ta tillvara möjligheterna till internationellt utbyte.
Foto: Ulf Lodin

– Väldigt nyttigt att se att det finns en skolvärld utanför vår som är mycket annorlunda, säger Per Eriksson, bildlärare på Birkaskolan på Ekerö, väster om Stockholm.

Genom EU:s utbildningsprogram, Erasmus+, har han och kollegor fått möjlighet att besöka skolor i Florens i Italien och i staden Wisla i Polen. Kostnaderna för resa, uppehälle och vikarier för dem täcks av projektbidrag från EU-pengar.

Per Eriksson är full av inspiration efter sitt veckolånga besök i Florens. Ändå tillhörde han dem som tvivlade när skolans Erasmus+ projektet ”Enighet i mångfald” kom på tal.

Själv fick jag många nya tankar kring pedagogik, motivation och undervisningsmetodik.

– Jag ville inte riktigt se vitsen med det hela. Nu inser jag hur berikande det är att vända blicken utåt. I och med att jag bytte land och miljö blev jag mottagliga för nya tankar. Det var nästan den viktigaste lärdomen.

Ska öka skolans kvalitet

Med Erasmus +-projektet får lärare, skolledare och annan personal en chans till kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte med kollegor i andra länder i Europa. Individers yrkesfärdigheter och kvalifikationer stärks vilket sedan kan tillämpas och spridas inom och utanför den egna organisationen.

De primära målen är att stärka elevers kunskaper och färdigheter, samt att stärka kvaliteten i undervisningen.

Erasmus + finansieras av EU-kommissionen.

Läs vidare:

www.erasmusplus.se

www.utbyten.se/program/erasmus

Tiden i Florens blev en omvälvande vecka som gav mycket inspiration.

– Själv fick jag många nya tankar kring pedagogik, motivation och undervisningsmetodik som jag tar med mig i min egen undervisning, säger Per Eriksson.

Linda Svensson, klasslärare för årskurs 2-3, som besökte lärarkollegor i staden Wisla i Polen, genom det andra Erasmus+projektet på skolan, lyfter fram ytterligare en plusfaktor – förutom den att få ny kunskap utifrån.

–  Vårt projekt ”I see, hear and speak” i samarbete med en skola från Italien och en i Polen fokuserar på att främja kommunikation mellan ungdomar i Europa. Under besöket fick jag också möjlighet att samarbeta med två högstadielärare från Birkaskolan som jag normalt sett inte jobbar med, en svensklärare och en mattelärare. Det var väldigt inspirerande att lära känna dem, vilket kommer att gynna framtida samarbete här hemma.

Svenska skolor är jämförelsevis dåliga på att söka projektbidrag inom utbildningsprogram som EU erbjuder. Att Birkaskolan nappat har till stor del att göra med att engelskläraren Magdalena Gubernat på Birkaskolan har en tidigare lärarkollega i Polen. Kollegan talade sig varm för Erasmus+ och dess möjligheter och undrade varför svenska skolor var så tröga att söka. Var de rädda, eller?

– Hennes uppmuntrande ord hjälpte oss att kliva över den tröskel som ansökningsförfarandet trots allt utgör, säger Magdalena Gubernat, förstelärare på Birkaskolan och koordinator för Erasmus+projekten.

Den mentala spärr som tidigare hade hindrat en ansökan, släppte. Ansökningsproceduren visade sig inte alls vara så invecklad som det i förstone verkade.

– Vi fick all tänkbar hjälp på vägen, både av Universitets- och Högskolerådet som tar emot ansökan och av de mottagande skolorna ute i Europa. Väl inne i systemet har allt gått smidigt och enkelt.

Magdalena Gubernat möter lärarkollegor på besök på Birkaskolan. Foto: Ulf Lodin
Per Eriksson, bildlärare, har fått mycket inspiration från skolbesöken utomlands. Foto: Ulf Lodin
Internationellt elevutbyte i oktober 2018 på Ekerö. Elever från Turkiet, Rumänien, Portugal och Italien besökte Birkaskolans niondeklassare under fem dagar. Projektet heter "Let's be a rainbow" och tillsammans har eleverna planterat ett äppelträd som symboliserar tolerans.

I och med att Birkaskolan ingår i Erasmus+ projektet strategiska partnerskap är skolan också värdskola för andra länders lärare och elever.

Lärare från skolor i Rumänien, Italien, Portugal och Turkiet var nyligen på besök på Birkaskolan för att ta intryck, lära och utbyta tankar med varandra.

Det tredje projektet på skolan heter ”Let’s be a rainbow”, startade oktober 2017 och har nyligen avslutats. Under de två år som gått har lärare och elever bland annat fått möjlighet att besöka varandras länder och skolor.

– Internationellt utbyte innebär möten som gör att förutfattade meningar minskar och kunskapen ökar, både för skolpersonal och elever, säger Magdalena Gubernat.

Tips för skolor som vill söka

Magdalena Gubernat, förstelärare på Birkaskolan och koordinator för pågående Erasmus+projekt ger sina bästa råd:

 • Välj vilken typ av projekt ni ska söka utifrån vad ni vill göra.
 • Utgå från er organisations behov och låt detta gå som en röd tråd i er ansökan.
 • Förankra i organisationen och hos ledningen.
 • Ha en strategi för hur ett utbyte ska integreras i verksamheten.
 • När man ansöker inom Erasmus+ gör man det i sitt hemland. Söker ni ett mobilitetsprojekt skickar ni in ansökan till Universitets- och högskolerådet. För ett strategiskt partnerskap kan er organisation antingen delta som partner i projektet eller vara koordinator för projektet.
 • Glöm inte att du kan kontakta handläggare på UHR för rådgivning och för att diskutera er projektidé.

Fallgropar att undvika:

 • Börja planera i tid och undvik att skriva projektansökan i sista stunden.
 • Det är bra att vara systematiskt och att projektledare har tid avsatt i sin tjänst för att arbeta med projektet.
 • Ett samspelt projektteam där flera lärare är eldsjälar stöttar och hjälper varandra, är också en framgångsfaktor. Viktigt också att ha en skolledare som är med på tåget och som ser möjligheterna och vinsterna med att arbeta med internationella projekt – för eleverna, för personalen och för skolan.

Vad får man bidrag för?

 • Bidrag för kompetensutveckling för personal ryms inom Erasmus+ mobilitet. Bidrag för utvecklingsprojekt och projekt för erfarenhetsutbyte ligger inom Erasmus+ strategiska partnerskap.
 • Administration, resa och uppehälle är vad ni i första hand kan söka bidrag för. Det finns fastställda belopp vilket gör att ni i förväg kan räkna ut vad ni kan få i bidrag för det ni önskar göra.

ur Lärarförbundets Magasin