Läs senare

Skyddsombud stänger skola efter våld och hot

På Värner Rydénskolan i Malmö hålls på måndagen krismöten med skolledning och personal. Våld och hot på skolan gjorde att lärarfackens skyddsombud i fredags tog det drastiska beslutet att stänga skolan.

02 mar 2015

Eleverna i årskurs sex till nio fick på måndagsmorgonen information om att det inte blir några lektioner under dagen. Många elever dröjde sig kvar utanför skolan efter mötet där de fick med sig en lapp med information hem till föräldrarna.

Ranja Fakhro i årskurs sex berättar att eleverna uppmanades att gå in på kommunens hemsida under eftermiddagen. Där kommer information att läggas upp om huruvida skolan öppnar som vanligt igen i morgon.
– De sa att de skulle ta in vakter, det kanske blir bättre, säger Ranja Fakhro.

Det var i fredags som lärarfackens skyddsombud stängde högstadieskolan i Rosengård på grund av våld, hot och besök av kriminella vuxna. Det är för farligt för elever och skolpersonal i Värner Rydénskolan i Malmö, enligt skyddsombudens bedömning.

– En mycket ovanlig åtgärd, detta trots att skolan med personal och elever är vår allra största arbetsplats, konstaterar Peter Burman, regionchef på Arbetsmiljöverket.

Enligt facket har det akuta läget uppstått sedan högstadieeleverna på Örtagårdsskolans fördes över till Värner Rydénskolan för snart två år sedan.
– Vi avrådde bestämt. Eleverna på två av Malmös, kanske Sveriges, mest problemtyngda skolor skulle fösas ihop i en och samma skola. Men beslutet drevs igenom av besparingsskäl, säger Lärarförbundets skyddsombud Kerstin Kaunitz.

Hon vittnar om dagligt våld, hot, trakasserier, falska brandlarm och avstängda elever som hänger kvar i korridorerna. En av de grövsta händelserna var när en elev jagades med kniv.
– Till slut blev situationen övermäktig för lärarna och övrig personal. Ja, även för eleverna. Det gick inte längre att garantera säkerheten, säger Kaunitz.

Bollen ligger nu hos arbetsgivaren. Facket kräver några akuta insatser som barn- och ungdomsledare på skolan, organiserad rastverksamhet och hjälp till lärare och kuratorer att hålla kontakt med föräldrarna – en betungande uppgift för skolans personal.

– Vi behöver större vuxennärvaro. Fler lärare per elev, helt enkelt, säger Kerstin Kaunitz.

Malmö stad planerar att anlita ett bevakningsbolag som ska göra miljön tryggare. Personalen ska enligt utbildningschefen Hans Nilsson även få hjälp med säkerhetsrutiner och konflikthantering. En del elever kan komma att förflyttas till andra skolor.

Om inte fack och arbetsgivare kommer överens om vad som krävs för att undervisningen ska återupptas blir det Arbetsmiljöverket som får avgöra saken.
 

Så gör du …

… om du drabbas av hot och våld på din skola. Lärarförbundet har tagit fram en checklista över hur du bör agera. Länk till den här.

ur Lärarförbundets Magasin