Ingår i temat
Legitimation
Läs senare

”Slarv kan bli en dödsstöt mot skolan”

11 nov 2015

– Att inte ge sina medbedömande lärare tid till betygssättningen är ett indirekt budskap om att det inte är något man behöver lägga så stor vikt vid. Det verkar inte som om rektorerna tycker att uppgiften är särskilt krävande eller kvalificerad.

Det säger Per Måhl, fristående expert på betygsfrågor.

Han har svårt att se hur någon lärare ska kunna sätta betyg utifrån andrahands­uppgifter som en under­visande kollegas anteckningar om eleverna.

— Jag skulle inte göra det, säger Per Måhl.

I den bästa av världar, där en grupp lärare samarbetar och har en gemensam syn på betyg och bedömning, KAN betygssättningen fungera även om någon i gruppen är olegitimerad, enligt Per Måhl. Förutsättningen är att medbedömaren handleder personen, skaffar sig någorlunda inblick i vad som händer i klassrummet och själv är behörig i det aktuella ämnet.

— När kravet på behörighet i rätt ämne togs bort sprack dessvärre hela idén om att legitimationen skulle säkra ­betygssättningen, säger han.

Det oroar Per Måhl att bara 24 procent av rektorerna svarar att deras medbedömare använder dialog och samtal för att ta del av elevernas måluppfyllelse. Att det är så få ökar risken för att elevers betyg avgörs av en tillfällig ­underprestation på ett prov. Annan information, som borde vara betygsgrundande, kanske inte kommer med.

— Det är jättefarligt att slarva med betygssättningen. Det kan bli en dödsstöt mot skolan och hela lärarprofessionen, säger Per Måhl. 

Alla artiklar i temat Legitimation (15)

ur Lärarförbundets Magasin