Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

Slopande av förstelärare fick nobben

27 nov 2014

En motion som inte fick gehör av kongressen var den som mellanstadieläraren Rune Engström i Katrineholm hade lämnat om ett nytt löne­system, där alla kan göra karriär.

Lärarnas tidning berättade om förslaget i nummer 15/2014 och det har fått stöd på insändarplats i tidningen.

Men förbundsstyrelsen avvisade i sitt svar motionen och argumenterade att förstelärarna är ett första viktigt steg för att inrätta fler karriärsteg för lärare. Och på kongressen var det inget ombud som lyfte upp Rune Engströms förslag till diskussion.

— Trist att förbundet inte ens kan utreda mitt förslag. Men jag hoppas att diskussionen om förstelärare blossar upp igen, kommenterar Rune Engström.

ur Lärarförbundets Magasin