Läs senare

Sluta behandla förskollärare som andrasortering

DebattVarför hindras förskollärare i förskoleklass från att få karriärtjänster? Ge oss samma möjligheter som övriga lärare att bli försteärare, ha förtroendetid och ferietjänster, skriver Malin Häggblad.

11 okt 2018

Om debattören

Malin Häggblad

Lärare i förskoleklass

Kristinehamn

I januari 2013 blev jag färdig förskollärare. Jag har en lärarexamen med behörighet att undervisa i förskola och förskoleklass. Läste med inriktningen språk, lek och lärande. Efter 3,5 års högskolestudier gick jag ett läsår med mentor tills jag så fick min lärarlegitimation.

Jag har sedan jag började arbeta genomgått Läslyftet tillsammans med f–3-lärare. Har också läst 7,5 högskolepoäng till lokal lärarutbildare vid Karlstads universitet. Var tidigare arbetslagledare och har många års arbetslivserfarenhet med barn i olika åldrar.

Illustration: Colourbox

Jag ser nu att kommunen jag jobbar åt söker förstelärare i förskoleklass, men upptäcker till min stora förvåning att dessa karriärtjänster ej kan tillträdas av förskollärare. Detta är ett statligt beslut.

Det finns många typer av lärarexamina. Du kan vara grund(skol)lärare, förskollärare, gymnasielärare, hemkunskapslärare, yrkeslärare et cetera. Jag anser det vara diskriminerande att Skolverket med flera, vid upprepade tillfällen, skriver ”lärare och förskollärare”, som om vi f-lärare vore en andra sorteringens lärare.

Med tanke på det nya läraravtalet och obligatoriet i förskoleklass är det dags att nu ge förskoleklasslärare samma möjligheter som övriga lärare att ha förtroendetid och ferietjänster. Detta för att på bästa sätt nå måluppfyllelse och för att personalen ska hålla i längden.

Är inte lärarbristen tillräckligt stor? Det går inte räkna med att de kompetenta förskollärare som arbetar i förskoleklass ska gå med på att behandlas hur som helst.

Det är mycket stressande och pressande att ingå i två verksamheter. Förskoleklassuppdraget är terminsbaserat och fritidsverksamheten är året runt-baserad. Detta gör det i grunden svårt med ferietjänster eftersom vi väntas täcka upp på fritids på loven.

Att man nu dessutom väljer att hindra förskollärare från att få karriärtjänster signalerar något väldigt dystert när det gäller yrkets professionsutveckling. Förskolepedagogiken har sin plats i de yngre åren. Att slå undan benen på förskollärare i skolan är att bita sig själva i svansen. Är inte lärarbristen tillräckligt stor? Det går inte räkna med att de kompetenta förskollärare som idag arbetar i förskoleklass ska gå med på att behandlas hur som helst.

Om LT Debatt

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Debattera hos oss!

Välkommen att göra din röst hörd i Lärarnas tidning. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv max 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararnastidning.se

ur Lärarförbundets Magasin